Zoeken

Inloggen

Artikelen

RvT 041206 "in het gelijk gesteld" als bedoeld in de polisvoorwaarden

RvT 041206 eerst als klaagster definitief in het gelijkis gesteld is zij "in het gelijk gesteld" als bedoeld in de polisvoorwaarden
Verzekeraar kon, na advies van zijn medisch adviseur, aan klaagster meedelen dat verhaal van haar letselschade niet mogelijk was. Verzekeraar kon dit standpunt blijven innemen nadat de door klaagster in het kader van de geschillenregeling ingeschakelde advocaat, na overleg met diens medisch adviseur, een voor klaagster negatief advies had uitgebracht. Wat betreft het in de geschillenregeling vermelde dat de verzekerde, nadat de ingeschakelde advocaat negatief advies heeft uitgebracht, het recht heeft de zaak over te nemen en op eigen kosten voort te zetten, en dat verzekeraar deze kosten alsnog vergoedt ‘indien de verzekerde in zijn geschil met de stichting in het gelijk blijkt te zijn gesteld (...)’, is niet onverdedigbaar het standpunt van verzekeraar dat hij deze kosten pas behoeft te vergoeden zodra klaagster definitief in het gelijk is gesteld, en dat van dat laatste geen sprake is nu de zaak in hoger beroep nog loopt (samenvatting Klachteninstituut)
Klachteninstituut

Deze website maakt gebruik van cookies