Zoeken

Inloggen

Regres op Eigen Verzekerde

Regres op Eigen Verzekerde

Meer artikelen...

 1. PHR 200123, AG Hartlief Alcoholclausule; mocht derde-verzekerde te goeder trouw aannemen dat aansprakelijkheid door WAM verzekering was gedekt? (2)
 2. RBNHO 211222 derde-verzekerde rijdt oiv alcohol te hard en verleent geen voorrang; verzekeraar slaagt in regres obv 15 WAM (2)
 3. RBAMS 251122 Scooter rijdt tegen op fietspad gepositioneerde politieauto; verzekeraar slaagt niet in verhaal uitgekeerde schade op verzekeringnemer
 4. RBROT 181122 vordering op eigen verzekerde na dodelijk ongeval slaagt; geen dekking voor schade die onder invloed van alcohol is veroorzaakt
 5. RBZWB 021122 Ingangsdatum polis op datum aanrijding, mededelingsplicht geëindigd voordat schade intrad; dekking
 6. RBNHO 051022 Verhaal schadevergoeding omdat gedaagde tijdens ongeval niet verzekerd was wegens wanbetaling
 7. RBOVE 190722 ongeval met niet meer op naam verzekerde staande bromfiets, verzekeraar keert uit, slaagt niet in verhaal op verzekerde
 8. RBMNE 041120 Joyriding door neefje; huurder auto aansprakelijk vanwege rondslingerende sleutels
 9. RBNHO 300920 dat verzekeraar geen schade vergoedt bij alcoholhoudende bestuurders is geen feit van algemene bekendheid
 10. RBDHA 040220 stopteken negerende bestuurder; verzekeraar verhaalt schade van politie bij eigen verzekerde
 11. GHAMS 120319 succesvol regres op doorrijdende automobilist na opzettelijk aanrijden fietser, invloed strafrechtelijk vonnis
 12. GHARL 231018 geen subrogatieverbod na joyriding zoon in auto vader
 13. GHARL 040918 Regres op alcoholhoudende veroorzaker schade, gebondenheid aan schadestaat en vaststellingsovereenkomst
 14. RBZWB 150818 regres op verzekerde na doorrijden op beveiliger slaagt niet; opzetclausule bevat geen uitsluiting voor voorwaardelijk opzet
 15. Rb Midden-Nederland 270917 regres op niet-verzekerde voor schade-uitkeringen
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 241017 regres WAM-verzekeraar op verzekerde; uitsluiting dekking wegens ongeldig rijbewijs terecht
 17. Rb Noord-Holland 050417 Regres op doorrijdende automobilist na (opzettelijk) aanrijden fietser
 18. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 280916 regres op verzekerde ivm alcoholgebruik in verkeer; opmerking in proces-verbaal politie vormt onvoldoende onderbouwing
 19. Rb Midden-NL 270716 verhaal verzekeraar ex art. 7:692 BW op bestuurder onder invloed; geen recht op betaling ogv polis uitgekeerde nieuwwaarde, maar op dagwaarde
 20. Rb Overijssel 141015 regres WAM-verzekeraar op verzekerde; geen geldig rijbewijs, daarom geen dekking; vordering smartengeld afgewezen, onvoldoende onderbouwd
 21. Rb Rotterdam 200116 letsel passagier motor; regres verzekeraar op bestuurder motor zonder geldig motorrijbewijs slaagt
 22. Rb Midden-NL 170615 regres WAM-verzekeraar wegens niet betalen premie; ontvangsttheorie; geen verval dekking
 23. Rb Noord-Holland 100615 verhaal schadevergoeding door WAM verzekeraar op verzekerde wegens alcoholgebruik; vordering toegewezen
 24. HR 160115 regres WAM-verzekeraar op verzekerde na aanrijding onder invloed van alcohol
 25. Rb Amsterdam 120314 verhaalsrecht op dronken verzekeringnemer; aanvang verjaring bij uitkering door verzekeraar aan benadeelde
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 270813 regres op bestuurder onder invloed van alcohol; geen alcoholclausule; valt ook niet onder opzetclausule
 27. Rb Zeeland-West-Brabant 160113 verzekeraar betaalt 50% schade inhalende motorfiets; regres want premie te laat betaald
 28. Hof Leeuwarden 231012 regres WAM-verzekeraar op verzekeringnemer en zoon die zonder rijbewijs en onder invloed het ongeval veroorzaakte, toegewezen
 29. b Den Bosch 070508 regres verzekeraar op eigenaar omdat (overleden) bestuurder alcohol had gedronken en geen rijbewijs had, bewijsopdracht
 30. Rb Den Bosch 200411 Verzekerde verweert zich succesvol tegen (de omvang van) door verzekeraar gedane uitkeringen
 31. Hof Leeuwarden 220311 regres op alcoholhoudende verzekerde; Door ‘rijden onder invloed’ wordt het gevaar dat schade ontstaat in het algemeen aanmerkelijk vergroot
 32. Rb Den Bosch 160311, regres op alcoholhoudende bestuurder
 33. Rb Arnhem 070710 verhaal op verzekeringnemer vanwege te hard rijdende bromfiets; verzekeraar dient te bewijzen dat verzekeringnemer niet te goeder trouw was
 34. Rb A.dam, 110209 vordering WAM-ass op verzekerde; i.p dient uitgegaan te worden van juistheid schade
 35. Regres CAR-verzekeraar op jeugdige brandstichters faalt op grond van de TRV art. 6:197 BW
 36. Rb Dordrecht 281107 reeds voor rijden onder invloed veroordeelde man rijdt onder invloed
 37. HR 171106 dekking op WAM-polis; uitsluitingen. kan verzekeraar regres nemen?
 38. Rb Zutphen 160806 bestuurder had geen rijbewijs; regres Axa op bestuurder, matiging

Deze website maakt gebruik van cookies