Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Haarlem 180706 Werkgever voldoet aan reïntegratieverplichting

Rb Haarlem 18-07-06 Werkgever voldoet aan reïntegratieverplichting
Werknemer (sedert mei 1975 in dienst bij werkgever) is in maart 2001 arbeidsongeschikt geworden. Reïntegratietraject mislukt. Voldoende gewichtige reden voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Geen verwijtbaarheid nu de oorzaak van het mislukken van de reïntegratie in overwegende mate ligt in het gegeven dat werknemer ondanks een relatief lage opleiding een relatief hoog salaris geniet. Toekenning aan werknemer van een vergoeding van € 100.000,--. Werkgever krijgt relatief lange periode voor intrekking verzoek, gelet op de door werknemer lopende de procedure uitgesproken bereidheid om lagere functie tegen een lager salaris te aanvaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies