Zoeken

Inloggen

Artikelen

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke hulp per 01/01/2014

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke hulp

 

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp is per 1 januari 2014 gewijzigd.

 

Er zijn wat kleine tekstuele veranderingen doorgevoerd en er is op enkele punten een verduidelijking gekomen naar aanleiding van vragen die bij De Letselschade Raad zijn binnengekomen. Daarnaast zijn de normbedragen aangepast evenals het te hanteren uurtarief.

 

De laatste aanpassing van de normbedragen dateert van 1 januari 2012. Per abuis is toen verzuimd ook het uurtarief te indexeren en de bedragen in de voorbeelden aan te passen. Voor wat betreft het uurtarief is dat nu alsnog gecorrigeerd van € 8,50 naar € 9,00.

 

Normbedragen huishoudelijke hulp per week per 1 januari 2014

 

Licht tot matig beperkt

Zwaar beperkt

alleenstaande

€ 65

€ 130

2-persoonshuishouden

€ 86

€ 172

gezin met inwonende kinderen

jonger dan 5 jaar

€ 162

€ 324

gezin met inwonende kinderen

ouder dan 5 jaar

€ 140

€ 280

 

Hoewel de tekst van de richtlijn zegt dat er in feite pas wordt geïndexeerd als er sprake is van een stijging van 5% ten opzichte van de datum van de laatste wijziging heeft De Letselschade Raad ervoor gekozen voor wat betreft de normbedragen nu de indexering voor de afgelopen 2 jaren te berekenen, zodat de normbedragen en het uurtarief qua indexering weer gelijk lopen.

Deze website maakt gebruik van cookies