Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof A.dam 041108 schade becijferd conform in geding gebrachte offerte; afwijzing richtlijn npp

Hof A.dam 041108 schade becijferd conform in geding gebrachte offerte; afwijzing richtlijn npp
2.19 Het hof stelt voorop dat niet in geschil is dat (benadeelde) als gevolg van het ongeval niet langer in staat is zelf het onderhoud van de tuin te verrichten en derhalve aangewezen is op bijstand van derden, in verband met aan deze bijstand verbonden kosten vordert (benadeelde) een bedrag van €36.307,--. Dit bedrag bestaat uit een bedrag van € 4.585,-- wegens schade over de jaren 1998 tot en met 2000, welke schade 3otter bij dagvaarding in eerste aanleg sub 30 heeft gespecificeerd, en een bedrag van €31.722,-- wegens schade over de jaren 2001 tot en net 2017 (het jaar waarin (benadeelde) 70 jaar wordt) . Bij dit laatste bedrag gaat het om € 2950,-- (inclusief BTW) per jaar, gekapitaliseerd tot (benadeelde)'s 70* verjaardag. Ter onderbouwing van de post van €31.722,-- heeft (benadeelde) niet alleen een gespecificeerde offerte overgelegd, maar ook een set facturen van Groenvoorziening B.V. betrekking hebbend op het door dit bedrijf verrichte tuinonderhoud in de periode 2001 tot en met 2006. Uit deze facturen komt naar voren dat (benadeelde) in deze periode meer kosten voor het tuinonderhoud heeft gemaakt dan hij in deze procedure vordert. In hetgeen uit deze facturen naar voren komt ten aanzien van de werkzaamheden die door Groenvoorziening B.V. zijn verricht ziet het hof geen aanleiding een deel van de kosten voor rekening van (benadeelde) te later. Dat er meer werk aan de tuin wordt verricht dan (benadeelde), gelet op diens cardiale problematiek, zelf zou hebben kunnen verrichten - zoals de Stichting stelt, maar (benadeelde) bestrijdt - vindt geen steun in het rapport van dr. (cardioloog) en is ook overigens niet aannemelijk gemaakt. Het feit dat de werkzaamheden thans door een professionele hovenier worden uitgevoerd en niet door (benadeelde) zelf of door een niet-professionele hulpkracht komt voor de beoordeling evenmin betekenis toe nu (benadeelde) afdoende heeft toegelicht waarom hij met een goedkoper alternatief geen genoegen hoeft te nemen. In het licht van dit laatste valt ook niet in te zien waarom (benadeelde) genoegen zou moeten nemen met een vergoeding conform de door de Stichting overgelegde richtlijn van het Nationaal Platform Personenschade (productie 4 bij memorie van antwoord in incidenteel appel). PIV-site

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies