Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 020713 zelfwerkzaamheid ogv richtlijn Letselschaderaad € 700,00 per jaar

Hof 's-Hertogenbosch 020713 ongeval bromfietser; causaal verband whiplash aangenomen;
- geen eigen schuld vanwege te hoge snelheid; 
- pensioenleeftijd stelplicht en bewijslast op slachtoffer; nav brief wg-er op 65 jaar;

- zelfwerkzaamheid ogv richtlijn Letselschaderaad € 700,00 per jaar;
- smartengeld € 18.000,00 
- geen verrekening uitkering ongevallenverzekering;

- toewijzing voorbehoud mbt wijziging in de wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid

zelfwerkzaamheid

7.8.1.
London heeft bezwaar gemaakt tegen toekenning van een schadebedrag van € 700,-- per jaar wegens verlies zelfwerkzaamheid. Zij stelt dat [geïntimeerde], nu zijn klachten vooral van psychische aard zijn, niet duidelijk heeft gemaakt waarom en hoe precies hij wordt beperkt bij activiteiten van zelfwerkzaamheid.
7.8.2.
[geïntimeerde] heeft daarop een kort verslag van zijn eigen hand overgelegd (prod. 52 bij mva/incidenteel appel), waarin hij beschrijft dat en waarom hij tal van klussen in en om huis niet meer kan doen. [geïntimeerde] noemt daarbij: verven van plafond en muren, schuren en verven van buitenkozijnen (die hij inmiddels heeft vervangen door kunststof) en deuren, reparaties en schoonmaken van het dak en dakgoten, onderhoudsbeurten en reparaties van de auto’s, zwaar tuinwerk, een kleine verbouwing in huis, het leggen van een laminaat– of tegelvloer, het bevestigen van verlichting aan het plafond.
London heeft op deze toelichting niet meer gereageerd.
7.8.3.
Gelet op de forse beperkingen die het hof bij [geïntimeerde] heeft aangenomen acht het hof ook in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat [geïntimeerde] diverse werkzaamheden in en om huis, waarvan niet betwist is dat hij die vroeger zelf deed, na het ongeval niet meer kan uitvoeren. Voor deze werkzaamheden pleegt een forfaitair bedrag te worden vastgesteld. Nu [geïntimeerde] een aantal werkzaamheden niet meer kan verrichten, acht het hof het door hem gevorderde bedrag, dat de helft is van het geldende normbedrag van de Richtlijn van de Letselschaderaad indien in het geheel geen werkzaamheden meer kunnen worden verricht, toewijsbaar.
De 13e grief van London is daarmee verworpen.

ECLI:NL:GHSHE:2013:2726

Deze website maakt gebruik van cookies