Artikelen

Rb. Utrecht, 300108 Uiteenlopende schadeposten na doodslag op dochtertje.

Hoofdcategorie: Diverse schadeposten bij overlijdensschade
Categorie: Shockschade, affectieschade en overig psychisch letsel
Rb. Utrecht, 300108 Uiteenlopende schadeposten na doodslag op dochtertje.
Vader van een jong meisje dat op brute wijze wordt verkracht en vermoord door een 14-jarige jongen (die strafrechtelijk is veroordeeld wegens doodslag) vordert zowel van de dader als diens ouders diverse schadeposten, waaronder begrafeniskosten en shockschade. De claim tegen de ouders strandt op de uitsluitingsgrond van art. 6:169 lid 2 BW (hen kan niet worden verweten dat zij de daad van hun kind niet hebben belet). De claim jegens de dader wordt toegewezen, met dien verstande dat het oordeel over de vergoedbaarheid van shockschade afhankelijk wordt gesteld van een nog nader in te stellen psychiatrisch onderzoek. VR 2009, 20

Deze website maakt gebruik van cookies