Artikelen

Hof Amsterdam 030215 politieagente breekt pink agv fysiek verzet bij aanhouding; smartengeld € 1.250,00

Hoofdcategorie: Smartengeld
Categorie: Smartengeld bij Arm-, Schouder- en Handletsel

Hof Amsterdam 030215 politieagente breekt pink agv fysiek verzet bij aanhouding; geen eigen schuld ivm onterechte aanhouding; smartengeld € 1.250,00

3.18

De hoogte van het bedrag van € 1.250,00 dat de kantonrechter in verband met het letsel aan de pink van [geïntimeerde] als immateriële schadevergoeding redelijk en billijk heeft geacht, wordt door geen van de partijen in hoger beroep voldoende gemotiveerd bestreden, zodat ook het hof van dat bedrag zal uitgaan.

3.19
Uit het voorgaande volgt dat [geïntimeerde] geen belang heeft bij de behandeling van grief I in incidenteel hoger beroep. Ook al is [appellant] strafrechtelijk gezien ten onrechte aangehouden, dan doet dat niets af aan het onrechtmatige karakter van zijn handelen.

3.20
Grief III ziet op de stelling van [geïntimeerde] dat zij door [appellant] in de politiebus is mishandeld doordat hij tegen haar been heeft geschopt. Zij vordert in dit verband een bedrag van € 90,00 aan immateriële schadevergoeding.

3.21
De kantonrechter heeft overwogen dat de door [geïntimeerde] gestelde toedracht, behalve in haar eigen verklaring, geen bevestiging vindt in de processen-verbaal. Deze vaststelling wordt door haar in hoger beroep bestreden, maar zij legt niet uit waarom deze vaststelling onjuist is. Uit hetgeen [geïntimeerde] ter onderbouwing van haar grief III aanvoert, blijkt veeleer dat deze vaststelling van de kantonrechter juist is. Uit de door [geïntimeerde] in hoger beroep overgelegde foto kan het hof niet concluderen dat [geïntimeerde] letsel aan haar been heeft opgelopen, noch dat dit door [appellant] is veroorzaakt. Voor bewijslevering aan de zijde van [geïntimeerde] is bij gebreke van een op voldoende concrete stellingen betrekking hebbend (gespecificeerd) bewijsaanbod geen plaats. Grief III in incidenteel hoger beroep kan niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis.

ECLI:NL:GHAMS:2015:269

Deze website maakt gebruik van cookies