Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb A'dam 241007 tandarts; pijnklachten pijnlijke behandelingen voor herstel geplaatste brug; € 900,0

Rb A'dam 241007 tandarts; pijnklachten en pijnlijke behandelingen voor herstel geplaatste brug; € 900,- smartengeld
4.4. A heeft een vergoeding van € 1.650,00 gevorderd terzake geleden immateriële schade. B heeft gesteld dat een dergelijke vergoeding niet in de rede ligt nu sprake is van eigen schuld zijdens A en vanwege het ontbreken van een causaal verband tussen zijn behandeling en de geleden schade. De rechtbank volgt B daarin niet. B heeft ter onderbouwing daarvan onvoldoende gesteld en nu de CKC in haar uitspraak heeft geconcludeerd dat A als gevolg van de behandeling aanhoudende pijnklachten heeft ondervonden, is de rechtbank van oordeel dat A recht heeft op smartengeld.

De rechtbank zoekt daarbij aansluiting bij de bedragen die rechters in Nederland in vergelijkbare gevallen plegen toe te wijzen. Daarbij wordt rekening gehouden met de pijnklachten die A heeft gehad en de pijnlijke behandelingen die A heeft ondergaan ter herstel van de door B geplaatste brug. De rechtbank acht op zijn plaats een bedrag van € 900,00. De gevorderde wettelijke rente over voornoemd bedrag is toewijsbaar, nu B dat niet dan wel onvoldoende heeft betwist.

4.5. De door A gevorderde herstelkosten terzake de plaatsing van een nieuwe brug door een tandarts in Turkije zijn niet toewijsbaar nu hij niet in staat is gebleken een factuur dan wel enig ander stuk over te leggen waaruit de hoogte van die - door B betwiste - kosten blijkt.
LJN BB7393

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies