Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Haarlem 160408 Smartengeld ivm blindheid aan een oog na caferuzie met buierglas; E 25000,00

Rb Haarlem 160408 blindheid aan een oog na caferuzie met buierglas; E 25000,00
2.1.  Tussen partijen heeft een handgemeen plaatsgevonden in café ’[…] te Haarlem in de nacht van 3 op 4 augustus 2002. Daarbij is [eiser] geraakt door een bierglas van [gedaagde]. Ten gevolge daarvan heeft [eiser] oogletsel opgelopen en kan hij thans door zijn rechter oog niet meer zien. In medisch opzicht is sprake van een eindtoestand. De politierechter te Haarlem heeft [gedaagde] in verband hiermee wegens mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Dit vonnis is onherroepelijk. (...)
4.9.  Tegen de begroting van de schade van [eiser] op een bedrag van € 25.000,-- heeft [gedaagde] geen verweer gevoerd. Kennisneming van vergelijkbare gevallen genoemd in de Smartengeld-gids onder Oogletsel wijst uit dat genoemd bedrag niet onredelijk is, gelet op de persoon van [eiser], zijn leeftijd en de beperkingen, die hij als gevolg van het letsel zal ondervinden bij het vinden van passend werk. Het blijvend gezichtsverlies, de geleden pijn en het ziekenhuisverblijf dienen hierbij eveneens te worden meegewogen. Het gevorderde bedrag is dan ook toewijsbaar. Tegen de gevorderde rente is geen zelfstandig verweer gevoerd, zodat ook dit onderdeel voor toewijzing gereed ligt.
LJN BD5461

Deze website maakt gebruik van cookies