Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 250707 bestelbus rijdt over linker voet en -enkel voetganger; € 1,000,- smartengeld

Rb Den Bosch 250707 bestelbus rijdt over linker voet en -enkel voetganger; € 1,000,- smartengeld
4.29.  [eiseres] heeft gesteld dat zij door het ongeval genoodzaakt is om met werken te stoppen. Bovendien is zij geen dag meer zonder pijn en is zij voor triviale dingen aangewezen op derden. Omdat het ongeval verstrekkende gevolgen voor haar heeft gehad, heeft zij een immateriële schadevergoeding van € 25.000,-, vermeerderd met wettelijke rente over dat bedrag vanaf 19 juli 2001 tot aan de dag der voldoening, gevorderd.

4.30.  London heeft deze vordering betwist omdat zij onvoldoende is onderbouwd.

4.31.  Mede gelet op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, met inachtneming van de opgetreden geldontwaarding, begroot de rechtbank het smartengeld op € 1.000,-. Daarbij is rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval, waaronder enerzijds de aard van de aansprakelijkheid en anderzijds de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde, die het gevolg zijn van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust.
De rechtbank acht in dit kader met name relevant:
*  het feit dat de aanhanger over de linker voet van [eiseres] is gereden,
*  aard en met name de duur van de medische onderzoeken ten gevolge daarvan,
*  de psychische gevolgen voor [eiseres], welke uit het medisch dossier blijkt.
LJN BB1808

Deze website maakt gebruik van cookies