Artikelen

Rb Zeeland-West-Brabant 060515 bij volledig herstel breuk is redelijk smartengeld € 1.500; dit bedrag wordt als voorschot toegekend

Hoofdcategorie: Smartengeld
Categorie: Smartengeld bij Voet-, Heup- en Beenletsel

Rb Zeeland-West-Brabant 060515 voetletsel na vervoer in fietsstoeltje zonder spaakbeschermers; onzorgvuldig handelen;
- bij volledig herstel breuk is redelijk smartengeld € 1.500; dit bedrag wordt als voorschot toegekend;
- naar verhouding hoge kosten niet onredelijk; ook zaken met relatief gering procesbelang vereisen adequate belangenbehartiging; kosten gevorderd 
en toegewezen € 6.987,49

3.9. Smartengeld vormt een naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor het niet in vermogensschade bestaande nadeel dat is geleden door een persoon die letsel heeft opgelopen als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bij de begroting dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden, waaronder in het bijzonder de aard en ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor de betrokkene. Tevens dient bij de begroting te worden gelet op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Daarbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met de sinds de betreffende uitspraken opgetreden geldontwaarding. Uitgaande van een volledig herstel van de breuk in de linkervoet van Y zonder dat nog sprake is van beperkingen in het bewegen, de pijn, smart en hinder die Y heeft ondervonden en een resterend litteken aan de buitenzijde van de linkervoet begroot de kantonrechter de door Y geleden immateriële schade op € 1.500,-, welk bedrag de kantonrechter bij wijze van voorschot zal toewijzen, vermeerderd met wettelijke rente als gevorderd. 

Met dank aan mr. A.M. van Schaick, Linssen Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2015/rb-zeeland-west-brabant-060515

Deze website maakt gebruik van cookies