Zoeken

Inloggen

Smartengeld i.v.m. lange duur procedure, secundaire victimisatie

Smartengeld i.v.m. lange duur procedure, secundaire victimisatie

Meer artikelen...

 1. GHARL 260520 ernstige pijnklachten, andere somatische klachten en PTSS; geen substraat, wel toerekening; smartengeld € 30.000,00, mede m.h.o. opstelling vz
 2. RBOBR 090320 schadeafwikkeling niet onzorgvuldig; geen secundaire victimisatie
 3. CRVB 010716 schade na onrechtmatig WIA besluit; afwijzing smartengeld
 4. CRVB 041219 onrechtmatig besluit; overschrijding redelijke termijn, afwijzing immateriële schadevergoeding
 5. GHARL 111218 € 10.000,00 als gevolg van secundaire victimisatie/onrechtmatige schadeafwikkeling toegewezen
 6. Rb Gelderland 050815 gelet op aandeel beide partijen in onderhandelingstraject geen secundaire victimisatie
 7. Annotatie bij HR 280314, ECLI:NL:HR:2014:736 (X/Gemeente De Bilt) door mr. Ruben Wiegerink, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken
 8. HR 090813 belastingzaak; schending redelijke termijn bezwaarfase met bijna twee jaar; 4 x € 500 = € 2000
 9. Rb Den Haag 170413 redelijke termijn ex art 6 EVRM is overschreden; € 500 smartengeld per half jaar
 10. Hof 's-Hertogenbosch 090811 geen schadevergoeding voor wijze van afwikkeling
 11. HR 100611 (belastingzaak) bij overschrijding van de redelijke termijn worden spanning en frustratie als grond voor vergoeding van immateriële schade verondersteld.
 12. Hof Den Haag 190411 overschrijding redelijke termijn in vreemdelingenprocedure
 13. Rb Den Bosch 021110 ten onrechte ongeldig verklaard rijbewijs; geen immateriele schadevergoeding
 14. CRvB 040510 procedure i.v.m. schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn telt zelf niet mee bij de berekening van de schadevergoeding.
 15. Rb Den Haag 300909 smartengeld ivm overschrijding redelijke termijn beslissing t.a.v. verblijfsvergunning
 16. CRvB 270809 procedure duurt ic ruim 4 jaar langer dan redelijke termijn van 4 jaar; € 4500,00
 17. CRvB 260109 Schadevergoeding bij overschrijding van redelijke termijn
 18. CRvB 251007 schending redelijke termijn van artikel 6 EVRM
 19. Rb Arnhem 110407 vermeerdering vordering; stelling onwillige houding Goudse bij schaderegeling
 20. Rb Arnhem 200906 overschrijding redelijke termijn als bedoeld in art 6 EVRM, toetsingskader
 21. Rb R-dam 200406 (schending EVRM vanwege lange (28 maanden) duur procedure; € 1500,00 zie links
 22. CRvB, 030506 (schending EVRM, schadevergoeding vanwege lange (12 jaar) duur procedure; € 7500,00)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies