Zoeken

Inloggen

Smartengeld i.v.m. lange duur procedure, secundaire victimisatie

Smartengeld i.v.m. lange duur procedure, secundaire victimisatie

Meer artikelen...

 1. GHAMS 200721 persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig; geen smartengeld vanwege lange duur procedure of persoonlijk onderzoek (2)
 2. GHARL 280421 geen letsel; overschrijding redelijke termijn; belang van € 28 is niet zeer gering; immateriële schadevergoeding van € 3.500
 3. RBDHA 280421 smartengeld lange duur procedure € 500,00 per half jaar
 4. GHARL 260520 ernstige pijnklachten, andere somatische klachten en PTSS; geen substraat, wel toerekening; smartengeld € 30.000,00, mede m.h.o. opstelling vz
 5. RBOBR 090320 schadeafwikkeling niet onzorgvuldig; geen secundaire victimisatie
 6. CRVB 010716 schade na onrechtmatig WIA besluit; afwijzing smartengeld
 7. CRVB 041219 onrechtmatig besluit; overschrijding redelijke termijn, afwijzing immateriële schadevergoeding
 8. GHARL 111218 € 10.000,00 als gevolg van secundaire victimisatie/onrechtmatige schadeafwikkeling toegewezen
 9. Rb Gelderland 050815 gelet op aandeel beide partijen in onderhandelingstraject geen secundaire victimisatie
 10. Annotatie bij HR 280314, ECLI:NL:HR:2014:736 (X/Gemeente De Bilt) door mr. Ruben Wiegerink, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken
 11. HR 090813 belastingzaak; schending redelijke termijn bezwaarfase met bijna twee jaar; 4 x € 500 = € 2000
 12. Rb Den Haag 170413 redelijke termijn ex art 6 EVRM is overschreden; € 500 smartengeld per half jaar
 13. Hof 's-Hertogenbosch 090811 geen schadevergoeding voor wijze van afwikkeling
 14. HR 100611 (belastingzaak) bij overschrijding van de redelijke termijn worden spanning en frustratie als grond voor vergoeding van immateriële schade verondersteld.
 15. Hof Den Haag 190411 overschrijding redelijke termijn in vreemdelingenprocedure
 16. Rb Den Bosch 021110 ten onrechte ongeldig verklaard rijbewijs; geen immateriele schadevergoeding
 17. CRvB 040510 procedure i.v.m. schadevergoeding na overschrijding redelijke termijn telt zelf niet mee bij de berekening van de schadevergoeding.
 18. Rb Den Haag 300909 smartengeld ivm overschrijding redelijke termijn beslissing t.a.v. verblijfsvergunning
 19. CRvB 270809 procedure duurt ic ruim 4 jaar langer dan redelijke termijn van 4 jaar; € 4500,00
 20. CRvB 260109 Schadevergoeding bij overschrijding van redelijke termijn
 21. CRvB 251007 schending redelijke termijn van artikel 6 EVRM
 22. Rb Arnhem 110407 vermeerdering vordering; stelling onwillige houding Goudse bij schaderegeling
 23. Rb Arnhem 200906 overschrijding redelijke termijn als bedoeld in art 6 EVRM, toetsingskader
 24. Rb R-dam 200406 (schending EVRM vanwege lange (28 maanden) duur procedure; € 1500,00 zie links
 25. CRvB, 030506 (schending EVRM, schadevergoeding vanwege lange (12 jaar) duur procedure; € 7500,00)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies