Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Dordrecht 031208 sexueel misbruik door psychotherapeut E 5000,00

Rb Dordrecht 031208 sexueel misbruik door psychotherapeut E 5000,00
2.4  smartengeld (€ 10.000,--)

2.4.1  [eiseres] onderbouwt dit bedrag als volgt.
[eiseres] was extra kwetsbaar (whiplashklachten en een incestverleden), dus de misstap van [gedaagde] heeft haar ernstig getroffen. Daarnaast moeten worden meegewogen de indringende therapie (overdracht en tegenoverdracht), de druk van het vele MSN contact en de dreiging met zelfmoord door [gedaagde]. Alles bij elkaar rechtvaardigt de gevorderde vergoeding. [eiseres] zoek aansluiting bij een uitspraak van het Hof Amsterdam van 8 juli 1992, zoals dat is gepubliceerd in het zgn Smartengeldgids 2006.

2.4.2  [gedaagde] voert hiertegen het volgende aan.
Er heeft slechts éénmaal seksueel contact plaatsgevonden, waartoe [eiseres] zelf het initiatief heeft genomen. Dat [eiseres] vroeger seksueel is misbruikt, heeft zij pas na het seksuele contact verteld; de therapie hield aanvankelijk vooral verband met whiplash klachten. De toegepaste therapie (overdracht en tegenoverdracht) is een gebruikelijk en niet erg indringend. [eiseres] was, anders dan in het aangehaalde Amsterdamse geval, niet bijzonder afhankelijk van [gedaagde]. [eiseres] nam bovendien zelf initiatief tot het seksueel contact en het onderhouden van een affectieve relatie en toen [gedaagde] dat niet wilde, dreigde juist zij met zelfmoord.

2.4.3  De beoordeling.
Indien een benadeelde in zijn persoon is aangetast heeft deze ingevolge het bepaalde in 6:106 lid 1 BW recht op een naar billijkheid vast te stellen schade. Vast staat dat [eiseres] door het seksuele contact met [gedaagde] tijdens de therapeutische behandeling in haar persoon is aangetast. In dit verband zijn de volgende factoren van belang:
- [eiseres] had als cliënte een afhankelijke positie;
- [gedaagde] heeft door zijn onprofessioneel gedrag het vertrouwen van [eiseres] in hulpverlening ernstig beschaamd;
- de huwelijksproblemen waarvoor de therapie o.a. bedoeld was zijn door toedoen van [gedaagde] verergerd;
- er is hulpverlening nodig geweest na het gebeurde.
Gelet op vergelijkbare gevallen in de Smartengeldgids is een vergoeding van € 5.000,--. billijk. De rechtbank is zich er van bewust dat veel minder wordt toegewezen dan gevorderd. Daaruit moet [eiseres] niet de conclusie trekken dat haar leed wordt gebagatelliseerd; zij heeft alleen, in vergelijking met andere gevallen, te veel gevorderd. LJN BG6180

Deze website maakt gebruik van cookies