Zoeken

Inloggen

Artikelen

Kamervragen aan Min Bos "Dubbel declareren bij letselschade is oplichting":

Kamervragen over "Dubbel declareren bij letselschade is oplichting":
9. Kent u het artikel ‘Dubbel declareren bij schade is oplichting‘?
Ja.
10. Deelt u de mening van het Verbond van Verzekeraars dat tussenpersonen
die bij letselschade bij zowel het slachtoffer als de verzekeraar hun
werkzaamheden declareren zich schuldig maken aan oplichting?
Ik deel die mening. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar de antwoorden die
de minister van Justitie over dit onderwerp op 9 februari jl. op vragen van lid
Gerkens (SP) heeft gegeven. Bij vraag 7 gaat hij in op dit specifieke punt.
Min v Fin (link is niet meer werkzaam.)

Deze website maakt gebruik van cookies