Zoeken

Inloggen

Toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand

Toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand

Meer artikelen...

 1. GHARL 121021 geen recht op declaratie ten laste van SO nu toevoeging niet is ingetrokken
 2. RBROT 120221 afwijzing bgk; toegevoegde advocaat mag geen andere kosten in rekening brengen dan eigen bijdrage; wel toewijzing binnengerechtelijke kosten
 3. GHARL 081220 advocaat dient financiele situatie cl. zelfstandig te onderzoeken; i.c. rendementsgrondslag boven het heffingsvrij vermogen door vordering op ex-partner
 4. RBROT 100420 geen kosteloze bijstand, toewijzing vordering advocaatkosten nadat toevoeging is ingetrokken ( € 25.000,-)
 5. RBMNE 150120 geen letsel; advocaat mag honorarium pas declareren ná intrekking toevoeging; conservatoir beslag op derdengeldenrek. toegestaan
 6. GHARL 111218 strafzaak; client hoeft nota niet te betalen vanwege dwaling door onjuiste voorlichting over toevoeging
 7. LSA LM 201118 diverse links naar de ontwikkelingen rond de gesubsidieerde rechtsbijstand
 8. RBLIM 040718 toetsingskader mededelingsplicht tzv gefinancierde rechtsbijstand voor niet-advocaat (waarna afwijzing verweer volgt)
 9. GHDHA 270318 toevoegingszaak, rb komt niet aan alternatief tarief € 5.000,= in geval van intrekking van toevoeging toe; toevoeging is gedeclareerd
 10. HR 231216 Zorgplicht advocaat om met client te overleggen of er aanleiding is een toevoeging aan te vragen. Gebrek aan belang in cassatie.
 11. CRvB 190416 bestuursorgaan mag vergoeding van kosten bezwaar, proceskosten, griffierecht en schadevergoeding van betrokkene die procedeert op toevoeging verrekenen
 12. CRvB 120716 Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage rechtsbijstand dient aangevraagd te worden uiterlijk bij verlening toevoeging
 13. Onderzoekscommisie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand; commissie Barkhuysen 2-12-2015
 14. Aanbevelingen voor betere rechtsbijstandverlening - Commisie Wolfsen op Rechtspraak.nl op 01-12-2015
 15. Hof 's-Hertogenbosch 070715 geschil rechtsbijstandkosten na intrekking toevoeging na slotbetaling; niet geslaagd in bewijs dat geen kosten verschuldigd zijn
 16. Hof 's-Hertogenbosch 150714 geschil rechtsbijstandkosten na intrekking toevoeging na slotbetaling; bewijsopdracht mbt afspraak dat geen kosten verschuldigd zijn
 17. Rb Oost-Brabant 190215 ondanks toevoeging recht en belang bij begroting kosten deelgeschil vanwege resultaatsbeoordeling ex art 34g Wrb
 18. Rb Zeeland-West-Brabant 180215 BGK gedekt door toevoeging; vergoeding eigen bijdrage na aftrek korting
 19. Rb Amsterdam 200614.2 geen recht op toevoeging; slachtoffer kan zelf aansprakelijk stellen, schade vaststellen en contact met verzekeraar aangaan
 20. Rb Amsterdam 200614 geen recht op toevoeging; dader was nog niet bekend; verzoek bij Waarborgfonds wordt slachtoffer geacht zelf te kunnen doen
 21. Rb Limburg 250614 kosten gevorderd en toegewezen obv 13,30 x € 230,00, totaal € 3.834,05; toevoeging maakt dit niet anders
 22. Hof van Discipline 160813 geen afspraken voor geval toevoeging ingetrokken zou worden, berisping
 23. Rb Amsterdam 300513 gevorderd € 5.903,33; partijen mogen zich uitlaten over de vraag hoe toevoeging zich verhoudt tot de verzochte kostenbegroting
 24. Rb Den Haag 210513 toevoeging maakt niet dat kostenbegroting achterwege blijft; gevorderd en begroot 24,5 x € 245,-- + 5% + 21% + griffie
 25. Rb Den Haag 020311slechts de eigen bijdrage voor de Raad voor Rechtsbijstand komt voor vergoeding in aanmerking,
 26. Rb Rotterdam 221010 buitengerechtelijke kosten afgewezen, mede omdat betrokkene procedeert obv een toevoeging
 27. RvS 020211 proceskostenvergoeding in mindering op subsidie voor rechtsbijstandverlener
 28. Jurisprudentiedatabank gesubsidieerde rechtsbijstand
 29. RvD Arnhem 100510 verwijt dat advocaat onzorgvuldig is in financiële zaken en niet nakoming afspraak tot kostenloze bijstand, gegrond
 30. Hof A.dam 221209 toevoeging; invloed gedragsregels, waarschuwingsplicht bij afzien van toevoeging
 31. Hof Den Bosch, 201205 juridisch adviseur dient onvermogenden te wijzen op mogelijkheden toevoeging

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies