Zoeken

Inloggen

Artikelen

Einde gelimiteerde aansprakelijkheid ad € 137.000 in het personenvervoer, artikel van mw. v Weering

Einde gelimiteerde aansprakelijkheid ad € 137.000 in het personenvervoer, artikel van mw. mr. C.J. van Weering in het Piv-bulletin
Conclusie
Hoewel verschillende wegen naar Rome leiden, is duidelijk dat de rechter voorbij gaat aan de wettelijke limitering van aansprakelijkheid in het personenvervoer tot 137.000. De rechters in verschillende colleges houden rekening met het feit dat de huidige limiet dateert uit 1991 en sindsdien niet meer is aangepast aan de inflatie. Daarnaast speelt een rol dat de limieten in het internationale personenvervoer aan kracht verliezen. Zo zijn de limieten in het luchtvervoer afgeschaft en kent het passagiersvervoer over zee ook fors hogere limieten. Aangezien het in de boven besproken gevallen steeds gaat om een ongeval van één persoon waarbij de omvang van de schade de limiet aanzienlijk overtreft, speelt de onverzekerbaarheid geen rol – daarbij rijst tegelijkertijd de vraag waar de grens ligt voor wat betreft het aantal slachtoffers.

Bovendien heerst er grote maatschappelijke en juridische druk om de bedragen van letselschade fors te verhogen.

Tot slot
Dit alles heeft geleid tot ingrijpen van de wetgever. Het besluit tot verhoging van de aansprakelijkheidslimiet voor het binnenlands personenvervoer over de weg en over spoorwegen van 24 november 2008 is op 9 december 2008 in het Staatsblad gepubliceerd. Op grond daarvan zal de aansprakelijkheidslimiet voor het wegvervoer per 1 maart 2009 worden verhoogd tot 1.000.000 per reiziger en voor het vervoer langs spoorstaven tot 188.000 .

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies