Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof A'dam 140906 waterschade agv overgelopen douchebak; uitleg 'onvoorzien' ahv Haviltex-criterium

Hof A'dam 14-09-06 waterschade agv overgelopen douchebak; uitleg 'onvoorzien' ahv Haviltex-criterium; geïntimeerde mocht uitgaan van dekking door de 'uitgebreide MKB verzekering'
3.4 De schadeveroorzakende gebeurtenis is in het rapport van Hettema en Disselkoen omschreven als:
‘Op 9 mei 2002 constateerde verzekerde wateroverlast in de videotheek op de begane grond van het pand. Water lekte uit het plafond. Toen verzekerde poolshoogte nam op de eerste etage van het pand, bleek aldaar dat water uit het plafond tussen de eerste en tweede etage lekte. De tweede etage betreft een verhuurd woonhuis. Verzekerde trachtte de bewoner van deze woning te bereiken door aan te bellen bij de voordeur van deze woning. Hierop volgde echter geen reaktie. Hierna heeft verzekerde de brandweer gealarmeerd. De brandweer heeft zich met een ladder naar de tweede etage begeven en constateerde aldaar dat een bewoner van het pand aanwezig was. De bewoner bevond zich onder de douche. Water bleek over de randen van de douchebak te stromen. Het water heeft zich via de houten verdiepingsvloer naar ondergelegen etages verplaatst. De afvoerleiding van de douche bleek verstopt te zijn waardoor douchewater niet kon worden afgevoerd.’ (...)

3.10 Of de waterschade die [Z] heeft geleden door de polis is gedekt moet worden bepaald door uitleg van de van belang zijnde polisvoorwaarden aan de hand van het zogenaamde Haviltex-criterium. Op grond daarvan kan niet worden volstaan met de taalkundige uitleg van de van belang zijnde bepaling maar komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. (....)
3.13 In de onder 3.12 weergegeven omstandigheden is het hof van oordeel dat [Z] redelijkerwijs aan artikel 3.1, sub h, van de Aanvullende voorwaarden de betekenis heeft mogen geven dat de waterschade door de verzekering was gedekt en dat Goudse er redelijkerwijs rekening mee heeft moeten houden dat een verzekerde als [Z] artikel 3.1, sub h, van de Aanvullende voorwaarden in deze zin zou begrijpen.
LJN AZ5433

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies