Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 021015 art. 81 lid 1 RO; in hoger beroep is vonnis vernietigd waarin aansprakelijkheid is vastgesteld; restitutierisico en kosten procedures voor aansprakelijkheidsverzekeraar

HR 021015 art. 81 lid 1 RO; in hoger beroep is vonnis vernietigd waarin aansprakelijkheid is vastgesteld; restitutierisico en kosten procedures voor aansprakelijkheidsverzekeraar

vervolg op: hof-den-haag-150714-dekking-aansprakelijkheidsverzekering-in-hoger-beroep-is-vonnis-vernietigd-waarin-aansprakelijkheid-is-vastgesteld-restitutierisico-en-kosten-procedures-voor-verzekeraar en rb-rdam-230211-verzekeraar-dient-dekking-te-bieden-voor-schade-na-verkeersongeval

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof van 15 juli 2014 heeft HDI beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Kong Hing heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor HDI mede door mr. K.J.O. Jansen.
De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het cassatieberoep met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
De advocaat van HDI heeft bij brief van 3 juli 2015 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep; ECLI:NL:HR:2015:2910

Conclusie A-G Spier strekt eveneens tot verwerping van het beroep: ECLI:NL:PHR:2015:1923

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies