Zoeken

Inloggen

Verpleging, verzorging en begeleiding mantelzorg

Verpleging, verzorging en begeleiding mantelzorg

Meer artikelen...

 1. RBLIM 220120 dwarslaesie na auto-fietsongeval; 24-uurs zorg (CIZ); uurloon echtgenote redelijk (€ 23,50); uren dienen nader begroot te worden, wel voorschot toegekend
 2. RBLIM 040220 Koerdisch meisje met hersenletsel; schade broer, optredende als tolk/vertaler voor ouders; deels wel en deels niet onder art. 6:107 BW
 3. RBZWB 300419 uurtarief in verband met intensieve zorg die door de partner van de benadeelde wordt gegeven € 30,00
 4. Rijksoverheid.nl 170419 Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten
 5. Rb Limburg 080217 Kosten huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid £ 70,00 per week
 6. Rb Zeeland-West-Brabant 231215 ontucht met minderjarige; kosten begeleiding moeder bij medische behandelingen minderjarige geschat op € 1.000,00
 7. Rb Den Haag 300915 oud BW en overgangsrecht; moeder van slachtoffer is niet ontvankelijk tzv verplaatste schade mbt verpleging en verzorging
 8. Hof Arnhem-Leeuwarden 120515 beoordeling diverse schadeposten hoog bejaard slachtoffer; berekening verzorgingskosten, einddatum verzorging 95 jaar
 9. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; vordering tzv mantelzorg afgewezen; niet aannemelijk dat inschakeling professionele krachten normaal en gebruikelijk zou zijn
 10. Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving - Rijksoverheid.nl op 28-05-2014
 11. Rb Limburg 140514 vordering vader op dochter ivm ongerechtvaardigde verrijking door mantelzorgconstructie in letselzaak; niet ongerechtvaardigd
 12. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 kosten verzorging obv zorgbehoefte boven zorgindicatie PGB; 33,45 uur per week; tarief € 25,-; eindleeftijd 95
 13. Hof Amsterdam 181212 whiplash; kosten verzorging onvoldoende onderbouwd omdat niet op bezwaren ass tegen rapport is ingegaan
 14. Rb Utrecht 090211 deelgeschil; 24-uurs hulp mantelzorg; verbouwing en aanpassing woning,
 15. Rb Arnhem 290910 toewijzing kosten (reis)begeleiding echtgenote
 16. Rb Utrecht 131010 verzorging en verpleging door moeder en andere familieleden toegewezen
 17. Rb Arnhem 150807 door echtgenote opgenomen, onbetaalde verlofdagen voor ziekenhuisbezoek en begeleid
 18. RbZwolle 060207 gederfde vakantiedagen mantelzorgers
 19. Rb Arnhem 110407 kosten schoolbrengen kind
 20. Tijd is geld: Stichting PIV 2006:
 21. Rb Middelburg 270906 hulp niet door professionals verleend; rechter wijst bespaarde kosten toe

Deze website maakt gebruik van cookies