Zoeken

Inloggen

Verpleging, verzorging en begeleiding mantelzorg

Verpleging, verzorging en begeleiding mantelzorg

Meer artikelen...

 1. Rijksoverheid.nl 170419 Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten
 2. Rb Limburg 080217 Kosten huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid £ 70,00 per week
 3. Rb Zeeland-West-Brabant 231215 ontucht met minderjarige; kosten begeleiding moeder bij medische behandelingen minderjarige geschat op € 1.000,00
 4. Rb Den Haag 300915 oud BW en overgangsrecht; moeder van slachtoffer is niet ontvankelijk tzv verplaatste schade mbt verpleging en verzorging
 5. Hof Arnhem-Leeuwarden 120515 beoordeling diverse schadeposten hoog bejaard slachtoffer; berekening verzorgingskosten, einddatum verzorging 95 jaar
 6. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; vordering tzv mantelzorg afgewezen; niet aannemelijk dat inschakeling professionele krachten normaal en gebruikelijk zou zijn
 7. Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving - Rijksoverheid.nl op 28-05-2014
 8. Rb Limburg 140514 vordering vader op dochter ivm ongerechtvaardigde verrijking door mantelzorgconstructie in letselzaak; niet ongerechtvaardigd
 9. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 kosten verzorging obv zorgbehoefte boven zorgindicatie PGB; 33,45 uur per week; tarief € 25,-; eindleeftijd 95
 10. Hof Amsterdam 181212 whiplash; kosten verzorging onvoldoende onderbouwd omdat niet op bezwaren ass tegen rapport is ingegaan
 11. Rb Utrecht 090211 deelgeschil; 24-uurs hulp mantelzorg; verbouwing en aanpassing woning,
 12. Rb Arnhem 290910 toewijzing kosten (reis)begeleiding echtgenote
 13. Rb Utrecht 131010 verzorging en verpleging door moeder en andere familieleden toegewezen
 14. Rb Arnhem 150807 door echtgenote opgenomen, onbetaalde verlofdagen voor ziekenhuisbezoek en begeleid
 15. RbZwolle 060207 gederfde vakantiedagen mantelzorgers
 16. Rb Arnhem 110407 kosten schoolbrengen kind
 17. Tijd is geld: Stichting PIV 2006:
 18. Rb Middelburg 270906 hulp niet door professionals verleend; rechter wijst bespaarde kosten toe

Deze website maakt gebruik van cookies