Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Amsterdam 181212 whiplash; kosten verzorging onvoldoende onderbouwd omdat niet op bezwaren ass tegen rapport is ingegaan

Hof Amsterdam 181212 whiplash; Hof beperkt looptijd VAV tot 1 jaar wegens pre-existente klachten;
- kosten verzorging onvoldoende onderbouwd omdat niet op bezwaren ass tegen rapport is ingegaan

Hoger beroep van rb-amsterdam-160311-causaliteitsonzekerheid-mbt-psychische-decompensatie-dient-niet-geheel-en-onverkort-in-het-nadeel-van-betrokkene-te-werken

3.12 Kosten van opvang en verzorging tot en met 2001

3.12.1 De vergoeding van deze kosten (€ 87.774,= ter zake van opvang en € 27.500,= ter zake van verzorging) is door de rechtbank, als onvoldoende onderbouwd, afgewezen.

3.12.2 [benadeelde] heeft in zijn toelichting op grief IX aangevoerd dat het rapport van Groot Expertise een deugdelijkeonderbouwing van deze vorderingen oplevert. Normale kosten van levensonderhoud zouden inderdaad uit het inkomen van [benadeelde] moeten worden voldaan. [benadeelde] is zo hulpbehoevend dat hij geen passend tehuis kan vinden, zodat sprake is van abnormale omstandigheden. De vriend van [benadeelde], de heer [de vriend/belangenbehartiger van [benadeelde]], biedt hem nu al ruim vijf jaar onderdak en probeert hem op alle mogelijke manieren een zo aangenaam mogelijk leven te laten leiden. Bij de kosten van verzorging gaat het om kosten vanwege de slechte gezondheidstoestand, waaronder de incontinentie, van [benadeelde] van maart 2006 tot en met eind 2007, op welke kosten de PGB-bijdrage over de laatste maanden van 2007 in mindering is gebracht. Ook de kosten gemoeid met de ondersteuning door [de vriend/belangenbehartiger van [benadeelde]] en de kosten voor de persoonlijke verzorging die zijn gemaakt totdat – uit de PGB betaalde – verpleegkundigen werden ingehuurd, komen voor vergoeding in aanmerking, aldus nog steeds [benadeelde].

3.12.3 Het hof is van oordeel dat de rechtbank met juistheid heeft overwogen dat [benadeelde] niet heeft gereageerd op de gemotiveerde bezwaren van London c. s. tegen de desbetreffende passages in het rapport van Groot Expertise, die in essentie overeenstemmen met de stellingen van [benadeelde] in deze procedure. Ook in hoger beroep heeft [benadeelde] niet gereageerd op het verweer van London c.s. Het rapport van Groot Expertise is, zoals hiervoor is overwogen, opgesteld louter aan de hand van door [benadeelde] verstrekte informatie. Aan dat rapport kan dus geen verderstrekkende betekenis worden toegekend dan aan door [benadeelde] naar voren gebrachte stellingen. [benadeelde] had derhalve op de verweren en bezwaren van London c.s. tegen het rapport van Groot Expertise moeten reageren. Dat [benadeelde] dat tot in hoger beroep niet heeft gedaan, komt voor zijn rekening. De grief faalt reeds op deze grond. PIV-sitenu ook op rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHAMS:2012:4041

Deze website maakt gebruik van cookies