Artikelen

Rb Arnhem 150807 door echtgenote opgenomen, onbetaalde verlofdagen voor ziekenhuisbezoek en begeleid

Hoofdcategorie: Medische kosten, Herstelgerichte Dienstverlening, Verpleging en Verzorging
Categorie: Verpleging, Verzorging en Begeleiding
Rb Arnhem 150807 door echtgenote opgenomen, onbetaalde verlofdagen voor ziekenhuisbezoek en begeleiding aangetoond
2.7.  Ter staving van de vordering van (25% van) EUR 1.162,77 wegens door zijn echtgenote opgenomen onbetaalde verlofdagen voor ziekenhuisbezoek en begeleiding heeft [eiser] een verklaring van de werkgever van zijn echtgenote in het geding gebracht en daarmee de omvang van deze schade thans voldoende aangetoond, zoals ook [gedaagde 1] c.s. hebben erkend. Een bedrag van EUR 290,69 zal worden toegewezen. In het vorige vonnis waren reeds de volgende bedragen aan materiële schade toegewezen: EUR 1.105,65 aan reiskosten (rov. 4.7) en EUR 245,00 wegens kosten kleding, schoeisel en leges invalidenparkeerkaart (rov. 4.9). Opgeteld bedraagt het totale bedrag aan toewijsbare materiële schade, inclusief het verlies van zelfwerkzaamheid, EUR 5.391,34.
LJN BB2038

Deze website maakt gebruik van cookies