Zoeken

Inloggen

Artikelen

De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding per 01/01/2014

De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding

 

Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de vergoeding € 0,29 per kilometer.

 

Bij de gekozen methode van normering is rekening gehouden met de huidige uitvoeringspraktijk. Aansluiting is gezocht bij de reële kosten en de gangbare normen. De vergoeding in de Richtlijn Kilometervergoeding betreft de variabele kosten, dat wil zeggen de kosten die variëren per extra gereden kilometer. Deze kosten worden bepaald door de schade wegens afschrijving (voor zover die afhankelijk is van de gereden kilometers), de brandstofkosten, de kosten van technisch onderhoud (servicebeurten incl. olie verversen, begrote bijkomende reparaties) en kosten van bandenslijtage.

 

Bij de bepaling van de gemiddelde variabele kosten is gebruik gemaakt van de gangbare en recente ANWB-tabellen. De Richtlijn gaat uit van deze tabellen, omdat de ANWB concrete en exacte calculaties vervaardigt per merk en type auto.

 

Met ingang van 2014 is sprake van een flinke sprong in het normbedrag, namelijk van € 0,24 naar € 0,29. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de ANWB in 2014 voor de berekening van het brandstofverbruik is overgestapt van het gemiddelde normverbruik, zoals opgegeven door de fabrikant, naar het geschatte praktijkverbruik. In de afgelopen jaren is het verschil tussen het normverbruik en het daadwerkelijk verbruik flink toegenomen en is het normbedrag hierdoor steeds verder van de werkelijkheid af komen te staan.

 

De inschatting van het praktijkverbruik isgebaseerd op het bij de prijsklasse behorende gemiddelde normverbruik, gecorrigeerd met een door TNO en Travelcard ontwikkelde factor. Deze factor is afgeleid na analyse van een grote hoeveelheid data over werkelijk getankte liters brandstof en werkelijk gereden kilometers.

Deze website maakt gebruik van cookies