Artikelen

Rb Arnhem 11-04-07 Bezorgkosten boodschappen

Hoofdcategorie: Diverse Schadeposten
Categorie: Vervangend Vervoer, Reiskosten, Bezorgkosten bij Letselschade

Rb Arnhem 11-04-07 Bezorgkosten boodschappen
2.12.  Partijen twisten erover of [eiseres] de kosten in verband met de bezorging van boodschappen in rekening mag brengen. Goudse vindt van niet en meent dat haar echtgenoot en gezinsleden de boodschappen voor hun rekening moeten nemen. De rechtbank gaat daarin niet mee. Op zichzelf is het niet onredelijk om van gezinsleden te vergen dat zij een aandeel in de huishouding op zich nemen. Feit is echter dat dit reeds op diverse onderdelen gebeurt en dat Nohlmans daarmee ook rekening heeft gehouden in zijn rapport. De kosten in verband met de (andere) oplossing die Nohlmans heeft bedacht, te weten het laten bezorgen van de boodschappen, zal dan ook door Goudse moeten worden vergoed. Partijen twisten er over of er een of twee keer per week boodschappen dienen te worden bezorgd. De rechtbank gaat mee in de stelling van [eiseres] dat, waar zij normaal gesproken 2,5 uur per week aan boodschappen zou besteden, het niet onredelijk is om twee maal per week boodschappen te laten bezorgen, te meer nu gelet op de versheid en houdbaarheid van diverse producten niet valt te plannen om eens per week alles te laten bezorgen. Er zal worden uitgegaan van € 10,- per week in verband met bezorgkosten, gedurende 48 weken per jaar. Hoewel niet is gesteld dat thans gebruik wordt gemaakt van een bezorgingsdienst, zal de rechtbank deze schadepost toch laten ingaan op 1 april 2000 om dezelfde redenen als bij de hiervoor toegekende mantelzorg. De verschenen schade in verband met de boodschappen bedraagt 7 jaar x 48 weken x € 10,-- = € 3.360,--. Uitgaande van die looptijd, het tarief van € 10,-- (gedurende 48 weken per jaar), de meest recente sterftekansen en een rekenrente van 3% komt de rechtbank op een contante waarde van de toekomstige schade van afgerond € 6.465,--. De totale schade in verband met de kosten voor het bezorgen van boodschappen komt daarmee op € 9.825,--.
LJN BA5538

Deze website maakt gebruik van cookies