Zoeken

Inloggen

Verzwijging en Schending Mededelingsplicht

Verzwijging en Schending Mededelingsplicht

Meer artikelen...

 1. HR 160721 Schending waarheidsplicht (art. 21 Rv) in eerste aanleg; volgt afwijzing, beroep heeft herstelfunctie maar dat leidt niet tot minder strenge sanctie
 2. GHARL 010621 opzet tot misleiding; volledig verval rechten uit opzittendenverzekering; terugbetaling voorschot, onderzoekskosten
 3. RBROT 190521 verzwijging lichte beroerte; redelijk handelend verzekeraar zou geen overlijdensrisicoverzekering hebben gesloten
 4. RBLIM 100321 Opzettelijke misleiding? Invordering rijbewijs is niet hetzelfde als ontzegging rijbevoegdheid
 5. RBROT 030221 verzwijging lichte beroerte; onderzoek toetsingscommissie na overlijden; wat zou redelijk handelend verzekeraar hebben gedaan
 6. HR 050221 verzekeraar heeft betrokkene niet tijdig gewezen op niet-nakoming mededelingsplicht onder vermelding gevolgen (art. 7:929 lid 1 BW)
 7. GHARL 221220 geen letsel; strafrechtelijk verleden; ASR zou als redelijk handelend verzekeraar de opstalverzekering niet hebben afgesloten (altijd-niets-beginsel)
 8. RBMNE 190820 vermeende verzwijging pre-existente klachten WAM-zaak; 7:941 BW nvt, ook geen OD; terugvordering voorschot afgewezen; toewijzing verwijdering gegevens uit registers
 9. RBLIM 181120 termijn van twee maanden ex 7:929 BW start niet na ontvangst medische info, maar na ontvangst advies MA
 10. GHARL 201020 art 7:941 lid 5 BW van toepassing bij opzittendenverzekering
 11. RBROT 120620 Onjuiste mededeling bij aangaan aansprakelijkheidsverzekering, onderzoekskosten afgewezen, verzekeraar had bij acceptatie interne registers moeten raadplegen
 12. GHSHE 280420 art. 7:941 lid 5 BW nvt in WAM-zaken
 13. RBROT 030420 geen letsel; onjuiste en tegenstrijdige inlichtingen over sleutels en technische staat auto; verval van recht op uitkering
 14. RBAMS 280819 mededelingsplicht; betrokkene had (verdenking van een) overtreding van de Drank- en Horecawet niet hoeven melden
 15. RBROT 110719 acceptatiebeleid was gericht op hoger opgeleiden en bij juist invullen van opleidingsniveau vmbo zou autoverzekering niet tot stand zijn gekomen; afwijzing dekking brandschade
 16. HR 051018 AOV; schending mededelingsplicht; maatstaf is niet individuele acceptatiebeleid, maar redelijk handelend verzekeraar; relevantie afwijkend acceptatiebeleid
 17. Hof 's-Hertogenbosch 200318 kop-staartbotsing rotonde; opzet tot misleiding; verval recht op uitkering o.g.v. art. 7:941 lid 5 BW
 18. Rb Gelderland 201217 AOV advocaat; geen schending mededelingsplicht tzv jaarinkomen, wel tzv bezoeken huisarts, maar geen rechtsgevolg
 19. Hof 's-Hertogenbosch 051217 kop-staartbotsing rotonde; remmen zonder verkeersnoodzaak; beroep op art. 7:941 lid 5 BW mogelijk bij claim ogv WAM
 20. HR 220917 schending mededelingsplicht levensverzekering; vermelding verandering gezondheidstoestand tussen invullen aanvraagformulier en acceptatie verzekering
 21. Rb Gelderland 260717 auto-inbraakschade; verval recht op uitkering na opzettelijke misleiding; vordering tzv onderzoekskosten, met uitzondering van eerste onderzoek, toegewezen
 22. Rb Zwolle-Lelystad 230108Verzekeraar weigert na brand uitkering met beroep op art 251 WvK; deskundigenbericht tzv acceptatiebeleid verzekeraar
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 060617 Toedrachtsonderzoek; geen schending inlichtingenplicht 7:941 BW; hervatting verzekeringen en ongedaanmaking meldingen bij EVR, CBV en CIS
 24. Rb Rotterdam 240316 geen letsel; geen opzettelijke schending mededelingsplicht; vraag op aanrijdingsformulier is voor verschillende uitleg vatbaar
 25. HR 250316 geen letsel; schending mededelingsplicht; oordeel hof tzv opzet tot misleiding houdt stand
 26. Rb Gelderland 281015 AOV rijschoolhouder met whiplash; schending mededelingsplicht; opzet misleiding
 27. Hof Amsterdam 140715 AOV: in vragenformulier werd slechts gevraagd naar ziekte, aandoening of letsel; verzekerde hoefde niet mee te delen dat hij andere klachten had
 28. Rb Den Haag 190815 woonlastenverzekering onderhoudstimmerman; schending mededelingsplicht tzv rugklachten; geen opzettelijke benadeling; geen opname in CIS
 29. Hof 's-Hertogenbosch 061015 geen letsel; verzwijging mbt regelmatig bestuurder auto; uit vragenformulier wordt niet in alle opzichten duidelijk tot wie vraag zich richt
 30. Hof Den Haag 010915 AOV; psychotische klachten plafondmonteur; waarde conceptrapport; verzekeraar slaagt niet in bewijs verzwijging psychotische klachten, drank- en drugsmisbruik
 31. Hof 's-Hertogenbosch 210715 AOV goudsmit; observatieonderzoek cf gedragscode; opzettelijk relevante informatie mbt windsurfen niet verstrekt; verval recht op uitkering
 32. Rb Den Haag 270515 onduidelijkheid bij gebruik elektronisch aanvraagformulier over moment beantwoording vragen; schending mededelingsplicht afgewezen
 33. Rb Gelderland 060515 woonlastenverzekering; niet gemelde knieklachten niet van belang voor beoordeling risico op psychische klachten; onverkorte uitkering
 34. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 AOV en fibromyalgie; niet voldaan aan kennisvereiste tzv vitamine B12 tekort; geen schending mededelingsplicht
 35. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 AOV; schending beginsel van hoor en wederhoor in kort geding; geen schending mededelingsplicht mbt uitschrijving als DGA
 36. Rb Noord-Holland 040315 levensverzekering; geen verzwijging tzv geringe slikklachten
 37. Hof 's-Hertogenbosch 240315 vrijwaringszaak tzv beroepsaansprakelijkheidsverzekering; schending mededelingsplicht; deskundigenbericht gelast
 38. Rb Gelderland 171214 AOV; mededelingsplicht niet nagekomen door geen informatie te verstrekken over klachten en medicatie
 39. Rb Noord-NL 241214 AOV; schending mededelingsplicht door nekklachten na rugby-ongeval niet te vermelden op gezondheidsverklaring
 40. Rb Amsterdam 011014 AOV; schending mededelingsplicht verzekerde mbt diabetes, geen uitkering verschuldigd
 41. Rb Amsterdam 260314 ass hanteert globale vragenlijst bij AOV en vraagt niet naar verleden: beroep op verzwijging gaat niet op
 42. Hof Amsterdam 171213 na overlijden vanwege kanker geen recht op uitkering overlijdensrisicoverzekering vanwege niet gemelde diabetes
 43. Hof Arnhem-Leeuwarden 040613 AOV; verzwijging verdenking TIA niet bewezen
 44. Rb Arnhem 210410 beeindiging aov ivm verzwijging, opname in register op juiste gronden
 45. Hof A'dam 201107 verzwijging in de zin van art. 251 Wetboek van Koophandel?
 46. VvV wil boetes voor kleine fraude
 47. Univ├ę wil 140.000 euro terug van Roldenaar
 48. Meldingsplicht en verval van recht op uitkering; Mr. O. P. van Tricht in het PIV-bulletin

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies