Zoeken

Inloggen

Verzwijging

Verzwijging

Meer artikelen...

 1. HR 051018 AOV; schending mededelingsplicht; maatstaf is niet individuele acceptatiebeleid, maar redelijk handelend verzekeraar; relevantie afwijkend acceptatiebeleid
 2. Hof 's-Hertogenbosch 200318 kop-staartbotsing rotonde; opzet tot misleiding; verval recht op uitkering o.g.v. art. 7:941 lid 5 BW
 3. Rb Gelderland 201217 AOV advocaat; geen schending mededelingsplicht tzv jaarinkomen, wel tzv bezoeken huisarts, maar geen rechtsgevolg
 4. Hof 's-Hertogenbosch 051217 kop-staartbotsing rotonde; remmen zonder verkeersnoodzaak; beroep op art. 7:941 lid 5 BW mogelijk bij claim ogv WAM
 5. HR 220917 schending mededelingsplicht levensverzekering; vermelding verandering gezondheidstoestand tussen invullen aanvraagformulier en acceptatie verzekering
 6. Rb Gelderland 260717 auto-inbraakschade; verval recht op uitkering na opzettelijke misleiding; vordering tzv onderzoekskosten, met uitzondering van eerste onderzoek, toegewezen
 7. Rb Zwolle-Lelystad 230108Verzekeraar weigert na brand uitkering met beroep op art 251 WvK; deskundigenbericht tzv acceptatiebeleid verzekeraar
 8. Hof Arnhem-Leeuwarden 060617 Toedrachtsonderzoek; geen schending inlichtingenplicht 7:941 BW; hervatting verzekeringen en ongedaanmaking meldingen bij EVR, CBV en CIS
 9. Rb Rotterdam 240316 geen letsel; geen opzettelijke schending mededelingsplicht; vraag op aanrijdingsformulier is voor verschillende uitleg vatbaar
 10. HR 250316 geen letsel; schending mededelingsplicht; oordeel hof tzv opzet tot misleiding houdt stand
 11. Rb Gelderland 281015 AOV rijschoolhouder met whiplash; schending mededelingsplicht; opzet misleiding
 12. Hof Amsterdam 140715 AOV: in vragenformulier werd slechts gevraagd naar ziekte, aandoening of letsel; verzekerde hoefde niet mee te delen dat hij andere klachten had
 13. Rb Den Haag 190815 woonlastenverzekering onderhoudstimmerman; schending mededelingsplicht tzv rugklachten; geen opzettelijke benadeling; geen opname in CIS
 14. Hof 's-Hertogenbosch 061015 geen letsel; verzwijging mbt regelmatig bestuurder auto; uit vragenformulier wordt niet in alle opzichten duidelijk tot wie vraag zich richt
 15. Hof Den Haag 010915 AOV; psychotische klachten plafondmonteur; waarde conceptrapport; verzekeraar slaagt niet in bewijs verzwijging psychotische klachten, drank- en drugsmisbruik
 16. Hof 's-Hertogenbosch 210715 AOV goudsmit; observatieonderzoek cf gedragscode; opzettelijk relevante informatie mbt windsurfen niet verstrekt; verval recht op uitkering
 17. Rb Den Haag 270515 onduidelijkheid bij gebruik elektronisch aanvraagformulier over moment beantwoording vragen; schending mededelingsplicht afgewezen
 18. Rb Gelderland 060515 woonlastenverzekering; niet gemelde knieklachten niet van belang voor beoordeling risico op psychische klachten; onverkorte uitkering
 19. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 AOV en fibromyalgie; niet voldaan aan kennisvereiste tzv vitamine B12 tekort; geen schending mededelingsplicht
 20. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 AOV; schending beginsel van hoor en wederhoor in kort geding; geen schending mededelingsplicht mbt uitschrijving als DGA
 21. Rb Noord-Holland 040315 levensverzekering; geen verzwijging tzv geringe slikklachten
 22. Hof 's-Hertogenbosch 240315 vrijwaringszaak tzv beroepsaansprakelijkheidsverzekering; schending mededelingsplicht; deskundigenbericht gelast
 23. Rb Gelderland 171214 AOV; mededelingsplicht niet nagekomen door geen informatie te verstrekken over klachten en medicatie
 24. Rb Noord-NL 241214 AOV; schending mededelingsplicht door nekklachten na rugby-ongeval niet te vermelden op gezondheidsverklaring
 25. Rb Amsterdam 011014 AOV; schending mededelingsplicht verzekerde mbt diabetes, geen uitkering verschuldigd
 26. Rb Amsterdam 260314 ass hanteert globale vragenlijst bij AOV en vraagt niet naar verleden: beroep op verzwijging gaat niet op
 27. Hof Amsterdam 171213 na overlijden vanwege kanker geen recht op uitkering overlijdensrisicoverzekering vanwege niet gemelde diabetes
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 040613 AOV; verzwijging verdenking TIA niet bewezen
 29. Rb Arnhem 210410 beeindiging aov ivm verzwijging, opname in register op juiste gronden
 30. Hof A'dam 201107 verzwijging in de zin van art. 251 Wetboek van Koophandel?
 31. VvV wil boetes voor kleine fraude
 32. Univ├ę wil 140.000 euro terug van Roldenaar
 33. Meldingsplicht en verval van recht op uitkering; Mr. O. P. van Tricht in het PIV-bulletin

Deze website maakt gebruik van cookies