Artikelen

Advocaten en schadevergoedingen - Slachtofferhulp.nl op 25-07-2014

Hoofdcategorie: Luchtvaartongevallen
Categorie: Vliegramp Oekraïne

Advocaten en schadevergoedingen - Slachtofferhulp.nl op 25-07-2014
Via diverse media is ons ter ore gekomen dat advocaten uit het buitenland (in ieder geval de Verenigde Staten) nu al contact met u opnemen.

Soms melden zij zich met beloftes voor schadevergoeding die u kunt ontvangen in verband met het overlijden van uw dierbare(n). Het betreft advocaten die zich aan u opdringen en verwachtingen wekken. Het is zeer de vraag of die verwachtingen waar kunnen worden gemaakt. U loopt het risico dat u (een deel van) de schadevergoeding aan hen moet afstaan. Slachtofferhulp Nederland adviseert u dringend om niet met deze advocaten in zee te gaan, niets toe te zeggen en geen enkel document te ondertekenen.

Juridische vraagstukken hoeven nu nog niet aan de orde te komen. Het verhalen van schade of het verkrijgen van schadevergoedingen van verzekeraars kunt u op een later moment in gang zetten. Het verhalen van schade heeft, ook wat formele termijnen betreft, op dit moment geen haast.

Vlak na de vorige vliegtuigongevallen dienden soortgelijke advocaten zich ook aan. Nabestaanden kregen ongunstige contracten aangeboden. Er zijn toen nabestaanden geweest die zo'n contract hebben ondertekend en daar uiteindelijk veel last van hebben gehad bij de afwikkeling van de zaak.

Slachtofferhulp Nederland adviseert u om eerst en vooral de tijd te nemen voor het rouwen om het verlies van uw dierbare(n). Onze medewerkers kunnen u te zijner tijd goed informeren over de mogelijkheden die er zijn om schade te verhalen. Rampen met vliegtuigen zijn juridisch ingewikkelde zaken. Het betreft internationaal werk. De toepasselijke verdragen zijn moeilijk leesbaar en worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. Onze medewerkers kunnen u te zijner tijd doorverwijzen naar deskundige en betrouwbare letselschadeadvocaten.www.slachtofferhulp.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies