Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 250707 geen eigen schuld bij voetganger; verzekeraar bestelbus voor 100% aansprakelijk

Rb Den Bosch 250707 geen eigen schuld bij voetganger; verzekeraar bestelbus voor 100% aansprakelijk en vergoedingsplichtig
4.11.  London heeft het verweer gevoerd dat de vergoedingsplicht van London geheel dient te vervallen, omdat er sprake is van eigen schuld van [eiseres]. [eiseres] is immers om het zeil van haar kraam te kunnen rechttrekken zonder op het verkeer te letten de straat opgelopen. Door haar eigen onachtzaamheid is de voet van [eiseres] onder de aanhangwagen van [H] terecht gekomen.

4.12.  Het door London gedaan beroep op eigen schuld valt weer terug op haar stelling, dat [eiseres] zelf door onoplettendheid onder de aanhanger gelopen is, welke stelling hierboven door de rechtbank als onvoldoende onderbouwd is afgewezen. Ook het beroep op eigen schuld van London kan dus niet slagen.

4.13.  Het voorafgaande voert tot de conclusie dat naar het oordeel van de rechtbank London voor 100% aansprakelijk is voor de door [eiseres] geleden en te lijden schade, die zij ten gevolge van het ongeval heeft geleden, en dat zij deze ook voor 100% dient te vergoeden.
LJN BB1808

 

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies