Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 230108 ivm huidige ontwikkelingen is onzekerheid mbt voortbestaan soc. voorz. aanwezig

Rb Zwolle 230108 gelet op huidige ontwikkelingen is onzekerheid m.b.t. voortbestaan soc. voorz. bepaald aanwezig
2.15.  Vaststaat dat [eiser] een Wajong-uitkering ontvangt.
Hij heeft gevorderd dat Univé gehouden is bij eventuele toekomstige wijzigingen in het stelsel van de WAO, die leiden tot een vermindering van zijn inkomen, jaarlijks een zodanige betaling te doen dat de negatieve gevolgen zullen worden gecompenseerd. Univé heeft hiertegen geen verweer gevoerd.
Gelet op de huidige ontwikkelingen binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is onzekerheid omtrent het voortbestaan en de toekomstige omvang van sociale voorzieningen bepaald aanwezig. Nu het bij uitkeringen als hier bedoeld gaat om een niet te verwaarlozen onderdeel van het inkomen, is het terecht dat [eiser] op dit punt de weg openhoudt naar een aanvullende schadevergoeding.
LJN BC5664

Deze website maakt gebruik van cookies