Zoeken

Inloggen

Vrij te laten vermogen, voorliggende voorziening

Vrij te laten vermogen, voorliggende voorziening

Meer artikelen...

 1. RBMNE 131221 moeder verzoekt opheffing BEM-clausule minderjarige vanwege ogv participatiewet opgelegde verplichting; afwijzing (2)
 2. CRVB 180820 B&W kon materieel deel schadevergoeding geheel (€ 133.000,- ) en € 20.000,- immaterieel vrijlaten
 3. RBNHO 020920 opheffing BEM clausule vanwege op rekening minderjarigen ontvangen erfenis ivm met bijstandsuitkering ouder; afgewezen
 4. SFG 052020 Tegemoetkoming van het Schadefonds wordt niet meer verrekend met de bijstand
 5. PIV- BULLETIN 2020-2 Mariken Peters en Jolette Derksen; Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering
 6. RBGEL 300418 vrij te laten vermogen vastgesteld bij aanvang bijstand is geen fout; geen onvoorziene omstandigheden en zwaarwegende redenen; beroep tegen nieuw besluit gegrond
 7. Bijstand als schadepost
 8. Hof Den Haag 300517 redelijk handelend letselschadeadvocaat zou tot de conclusie zijn gekomen dat de kans op wegvallen bijstand 100% was.
 9. Rb Overijssel 120417 Erfenis van minderjarige kinderen dient gebruikt te worden voor levensonderhoud totdat deze is verminderd tot € 25.000,00
 10. PIV-Bulletin 2014-3 Schadevergoeding en de Wet Werk en Bijstand - door mr H.W.M. Nacinovic en mr. dr. M.F. Vermaat
 11. Rb Zeeland-West-Brabant 160414 verlies aanspraak op Wwb-uitkering is schade die aan zkh dient te worden toegerekend
 12. CRvB 260613 intrekking en terugvordering bijstand; de toerekening van schadevergoeding dient op concrete en verifieerbare uitgangspunten te berusten
 13. Rb Haarlem 280213 voorzieningenrechter: schadepenningen besteed aan aflossing schulden
 14. CRvB 040303 oordeel over terugvordering 1986-1997 nav schadevergoeding van f 636.991,40; aanspraken toegerekend vanaf datum ongeval
 15. CRvB 110504 uitkering uit sommenverzekering aangemerkt als immateriele schadevergoeding; terugvordering onverschuldigd betaalde uitkering
 16. Rb 's-Gravenhage 141211 uitkering Schadefonds Geweldmisdrijven ten dele aangemerkt als te verrekenen vergoeding voor verlies verdienvermogen
 17. CRvB 170511 40 % van smartengeld van 55000 aangemerkt als vermogen en toegerekend aan een periode die aanvangt op de datum van het ongeval
 18. Rb Den Bosch,130208 deskundige dient verlies verdienvermogen te becijferen rekening houdend met RWW
 19. CRvB 060799 terugvordering bijstand ivm ontvangen immateriële schadevergoeding
 20. CRvB 280306 schadeuitkering voor kinderen na overlijden moeder, vader gekort op uitkering

Deze website maakt gebruik van cookies