Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Haag 300908 schadeclaim na massa-explosies in vuurwerkopslag S.E.-fireworks te Enschede

Hof Den Haag 300908 schadeclaim na massa-explosies in vuurwerkopslag S.E.-fireworks te Enschede
Bij beoordeling van de rechtmatigheid van het optreden van de Staat is bepalend of het risico dat de Staat kende of behoorde te kennen, gelet op zowel de ernst van de mogelijke effecten als de kans dat deze effecten zouden optreden, zodanig was, dat daaruit voor de Staat de rechtsplicht voortvloeide om daartegen maatregelen te nemen (r.o.4). Het risico dat zich hier heeft verwezenlijkt is schade door massa-explosies bij vuurwerk in een opslagplaats. De massa-explosies konden zich voordoen omdat vuurwerk met gevarenklasse 1.1 aanwezig was in combinatie met 1.3 vuurwerk (r.o.5). Dit was in strijd met de vergunning die alleen 1.4 geclassificeerd vuurwerk toeliet en in beperkte mate in de opslagbunkers 1.3 vuurwerk.
Volgens appellanten, in dit geding de verzekeraars van de Grolschfabriek, wist de Staat dat het aanwezige vuurwerk zwaarder kon zijn, vanwege 1) testfouten, ongeschiktheid van UN-transportclassificaties voor opslag en moedwillig fout classificeren, 2) uit de juiste verpakking zijn of 3) modificaties aan het vuurwerk (r.o.6). Het hof overweegt ad 1) dat S.E. Fireworks een opslagbedrijf was waar geen onverpakt vuurwerk werd opgeslagen (r.o.10), ad 2) dat modificatie niet was toegestaan en de Staat niet kon weten dat dit daar gebeurde (r.o.11) en ad 3) dat er geen grond is voor het oordeel dat de Staat moest weten dat er testfouten werden gemaakt (r.o.12) of dat de UN-classificatie ongeschikt was voor opslag (r.o.13). Er is onvoldoende gesteld op grond waarvan kennis bij de Staat over (moedwillig) foute UN-classificering kan worden vastgesteld; dit laatste blijkt niet uit de overgelegde onderzoeken (r.o.15) of de verklaringen van betrokkenen (r.o.16).
Het hof ziet geen aanleiding om de Staat te bevelen nog meer rapporten of een conceptrapport in het geding te brengen (r.o.17).
Dat S.E. Fireworks vergunningen niet zou hebben nageleefd is niet aan de Staat toe te rekenen (r.o.18) Samenvatting Rechtspraak.nl LJN BF1789.

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies