Zoeken

Inloggen

Wet Werk en Bijstand, Participatiewet, Algemeen

Wet Werk en Bijstand, Participatiewet, Algemeen

Meer artikelen...

 1. Zumpolle.nl 130922 mr. Matthijs Rutten: Bijstand en de schending van de informatieplicht
 2. RBGEL 200722 Vordering tzv mogelijke schade bij terugvordering bijstand is onvoldoende onderbouwd; geen voorbehoud (2)
 3. CRvB 310522 bijstandszaak; inzien van gegevens op Facebook voldoet aan vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit
 4. RBDHA 190122 gemist inkomen uit bijstand begroot, ex aequo et bono, op een bedrag van € 100.000,-
 5. RBMNE 131221 moeder verzoekt opheffing BEM-clausule minderjarige vanwege ogv participatiewet opgelegde verplichting; afwijzing
 6. Letselschade.nu 021221 Gemeente Alphen ad Rijn komt met vrijstellingsregeling bijstand voor slachtoffers Ridderhofdrama
 7. GHARL 291220 terugvorderingsbesluit bijstandsuitkering – verzoek om daadwerkelijke betaling na ruim tien jaar – verjaard; regime van onverschuldigde betaling
 8. CRvB 190416 bestuursorgaan mag vergoeding van kosten bezwaar, proceskosten, griffierecht en schadevergoeding van betrokkene die procedeert op toevoeging verrekenen
 9. Rb Noord-NL 150915 verzoek opheffing BEM-clausule vanwege bijstand; zolang niet vaststaat dat minderjarige onderhoudsplichtig is tov ouder, kan machtiging niet verleend worden
 10. Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand - Rijksoverheid.nl op 17-04-2015
 11. Wet werken naar vermogen vervangt Wet werk en bijstand per 01-01-2013
 12. Hof A.dam 010311 WWB; werken met behoud van uitkering, wel arbeid, geen loon
 13. Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 januari 2010
 14. Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW)
 15. Rapport Bijstand en Vermogen
 16. Uitvoeringsinstelling Personenschade Vuurwerkramp–regelingen; Abw/WWB

Deze website maakt gebruik van cookies