Zoeken

Inloggen

Artikelen

Concept voorstel AMvB affectieschade

Concept voorstel AMvB affectieschade
De minister van Justitie heeft een ontwerp-besluit tot vaststelling van de bedragen voor vergoeding van affectieschade ingediend. In het voorstel worden de volgende bedragen toegekend: bij overlijden zijn de bedragen € 17.500,- (voor naaste partners, ouders, minderjarige en inwonende meerderjarige kinderen) resp. € 15.000,- (andere naasten). Bij blijvend letsel zijn de bedragen € 15.000,-.resp. € 12.500,-
Piv-Site

Deze website maakt gebruik van cookies