Zoeken

Inloggen

Artikelen

De schrik van het burgerlijk recht; Mr. Ton Hartlief op NJBlog.nl

De schrik van het burgerlijk recht; Mr. Ton Hartlief op NJBlog.nl
Over Schrikschade en Hoge Raad 091009
LJN BI8583,
waar de Hoge Raad zich niet bereid toonde de in het Taxibusarrest aangewezen omvang van de schadevergoedingsverplichting jegens nabestaanden te verruimen in gevallen waarin het gaat om een opzettelijk veroorzaakt verkeersongeval: ‘De in het Taxibusarrest gegeven algemene gezichtspunten, waaronder het aspect dat het … de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaat af te wijken van het restrictieve wettelijke stelsel, gelden nog onverkort, ook voor gevallen waarin het verkeersongeval opzettelijk is veroorzaakt.’Mr. Ton Hartlief op
NJBlog.nl

Deze website maakt gebruik van cookies