Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof L.warden 280307 ingangsdatum wettelijke rente na subrogatie: datum van uitkering aan benadeelden

Hof L.warden 280307 ingangsdatum wettelijke rente na subrogatie: datum van uitkering aan benadeelden
5. Voorzover het de door de gesubrogeerde verzekeraars geclaimde wettelijke rente betreft, geldt het volgende. De verzekeraars kunnen in beginsel vanaf het moment van de subrogatie (dat is het tijdstip van uitkering onder de polis aan de benadeelden) jegens TVM aanspraak maken op de wettelijke rente. Gesteld noch gebleken is dat de schade of enig onderdeel daarvan op het moment van uitkering onder de polis nog niet opeisbaar was, zodat thans beslissend is op welke tijdstippen en tot welke bedragen de subrogatie heeft plaatsgevonden (zulks conform de subsidiaire stelling van appellanten). Het hof volgt mitsdien appellanten niet in hun primaire opstelling voorzover deze erop neerkomt dat ook met betrekking tot de door de verzekeraars geleden schade zoals deze is gefixeerd op de wettelijke rente, de datum van het schadeveroorzakende feit beslissend is, nu noch het debat tussen partijen noch de wet daartoe een toereikende grondslag biedt.
LJN BA1898

Deze website maakt gebruik van cookies