Zoeken

Inloggen

Artikelen

Gem Hof v Just. 180809 dwarsleasie; onvoldoende onderbouwd, maar enig verlies is aannemelijk

Gem Hof v Just. 180809 dwarsleasie; onvoldoende onderbouwd, maar enig verlies is aannemelijk
e. verlies zelfwerkzaamheid
2.11 Tegenover de betwisting door Thiel dat sprake is van verlies aan zelfwerkzaamheid ten aanzien van het onderhoud van woning en tuin, heeft [appellant] zijn stellingen terzake niet - anders dan in algemene termen - nader gemotiveerd en onderbouwd. Daarmee heeft [appellant] zijn vordering onvoldoende onderbouwd. Dat er enig verlies aan zelfwerkzaamheid is ten aanzien van kleine werkzaamheden in en rondom de woning acht het Hof evenwel ook zonder deze nadere motivering wel aannemelijk. Een vergoeding van Afl. 1.000,-- per jaar acht het Hof daarvoor redelijk zodat dat bedrag zal worden toegewezen. De door [appellant] bij rapport van 13 januari 2004 gestelde periode van 22 jaren vanaf datum ongeval waarover de vergoeding zou moeten worden toegekend is door Thiel niet betwist en het Hof acht ook aannemelijk dat [appellant] zonder ongeval tot dan zelf werkzaamheden had kunnen uitvoeren waarvoor thans de hulp van derden nodig is. Ook hier geldt dat het deels toekomstige kosten betreft en in zoverre periodiek per jaar zullen worden toegekend, door Thiel vooraf per 1 januari van ieder jaar te voldoen. Tot aan datum vonnis is Thiel een bedrag ad Afl. 11.750,-- verschuldigd. LJN BJ5903

Deze website maakt gebruik van cookies