Zoeken

Inloggen

Artikelen

Drs. Sip Koole, Spijkman Training en organisatieadvies: HARVARD ONDERHANDELEN MEETS MEDIATION, 020713

Drs. Sip Koole, Spijkman Training en organisatieadvies: HARVARD ONDERHANDELEN MEETS MEDIATION, 020713

Onderhandelingen over letselschade beter en sneller laten verlopen? Haal het beste uit Harvard Onderhandelen en Mediation!


Binnen de letselschadeafwikkeling is het voor de benadeelde, en zijn/haar herstel, maar ook voor de betrokken organisaties van belang dat de afhandeling snel en afdoende geregeld wordt. Naar ieders tevredenheid. Zodanig dat binnen de juridische kaders de materiële en immateriële schade gecompenseerd worden. De benadeelde staat centraal bij het vinden van zo’n passende compensatie; van verlies van verdienvermogen, de huishoudelijke hulp tot het smartengeld.
Het onderhandelen hierover vraagt om betrokken partijen met ruime kennis van deze juridische kaders maar ook met een behoorlijke dosis communicatieve slimheid.

Harvard Onderhandelen is binnen de Personenschade een werkwijze die goed aansluit bij de gedragscode ‘Behandeling Letselschade’. Deze onderhandelingsaanpak en bijbehorende fasering richt zich op het behalen van resultaat en het behouden van de relatie op lange termijn. 
 http://www.letselschademagazine.nl/images/publicaties/Harvard%20onderhandelen%20meets%20mediation-LSA%20definitief.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies