Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy en Letselschade

In letselschadezaken is vrijwel altijd inzage in vertrouwelijke informatie nodig. Dit geldt in het bijzonder voor de medische gegevens van het slachtoffer. Bij het verhalen van schade is bijna noodzakelijk sprake van een botsing van grondrechten. Aan de kant van de dader het recht op een eerlijk proces en daarmee het recht op inzage in de stukken die van belang zijn voor de beoordeling van de schade; aan de kant van het slachtoffer het recht op privacy.