Zoeken

Inloggen

Gedragsregels en Normering Letselschade

Gedragsregels en Normering Letselschade


De bij een letselschadezaak betrokken partijen zijn veelal gebonden aan gedragsregels. Voor advocaten en artsen zijn die gedragsregels in het tuchtrecht te vinden, voor verzekeraars gelden normen vanuit bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen partijen zich ook op (min of meer) vrijwillige basis binden aan gedragsregels. Een voorbeeld daarvan is de Gedragscode Behandeling Letselschade of het Keurmerk Letselschade. Ook wordt geprobeerd om met normering of met richtlijnen (bijvoorbeeld van de Letselschaderaad en de IWMD) het traject van het verhaal van letselschade soepeler te laten verlopen.

Deze website maakt gebruik van cookies