Zoeken

Inloggen

Matiging

Matiging


De rechter heeft de bevoegdheid de schadevergoeding te matigen als toekenning van de volledige schadevergoeding tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Uit de tekst van de wet volgt al dat rechters met terughoudendheid met deze bevoegdheid om dienen te gaan.

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies