Zoeken

Inloggen

Schadebeperkingsplicht

Schadebeperkingsplicht


De schadebeperkingsplicht is de verplichting om de schade te beperken. Die verplichting kan zowel op het slachtoffer als op de dader rusten. De schadebeperkingsplicht leidt tot een afweging van belangen. Zo heeft het slachtoffer uiteraard de vrijheid om zijn eigen keuzes te maken m.b.t. reïntegratie en medische behandelingen. Maar die vrijheid kan wel botsen met de belangen van de aansprakelijke partij. Hieronder ziet u een overzicht van de jurisprudentie waaruit duidelijk wordt welke afwegingen de rechterlijke macht hierin maakt.

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies