Zoeken

Inloggen

Bewind en Beheer

Bewind en Beheer

Meer artikelen...

 1. RBOBR 270121 - rechtsgeldige ovk met succes-fee nu [gedaagde] bewind niet kende of had behoren te kennen
 2. RBDHA 170719 op instelling rust geen verplichting tot informeren en adviseren over juridische mogelijkheden ter bescherming van de pati├źnt op financieel gebied
 3. RBROT 140520 vordering niet ingesteld of overgenomen door bewindvoerder; in beginsel n.o., eiser kan gebrek herstellen
 4. GHARL 210120 geen letsel: schadeuitkering na brand komt geheel ten goede aan onderbewindgestelde en niet aan schuldeisers
 5. GHSHE 121217 bewindvoerder dient geding over te nemen ex artikel 1:441 BW
 6. RBMNE 100519 bewind ihk van schuldsanering is geen beschermingsbewind [verzoekster is zelf bevoegd om te procederen en bewindvoerder hoeft procedure niet over te nemen
 7. RBMNE 100519 Ontslag curatoren; geen toestemming kantonrechter voor ontvangen voorschotten; terugbetalingsverplichting voor curatoren; laakbaar handelen advocaat
 8. GHARL 260219 bewind; bestedingswijze letselschadevergoeding; geschil over een beheersbehandeling kan rechthebbende niet rechtstreeks voorleggen
 9. Rb Overijssel 111116 verzoek voorlopig deskundigenbericht niet-ontvankelijk als bewindvoerder procedure niet als formele procespartij overneemt
 10. Hof Amsterdam 120416 afwijzing verzoek tot opheffing bewind (art. 1:449 lid 2 BW), schade-uitkering vanwege auto-ongeluk
 11. Hof 's-Hertogenbosch 171115 vordering minderjarige dochter tzv schadevergoeding vanwege overlijden moeder door vliegramp, beroep vader op verjaring onaanvaardbaar
 12. HR 201115 bewind minderjarig slachtoffer met hersenletsel; inbreng schadevergoeding in BV leidt tot onttrekking aan toezicht kantonrechter; geen machtiging
 13. Rb Noord-NL 150915 verzoek opheffing BEM-clausule vanwege bijstand; zolang niet vaststaat dat minderjarige onderhoudsplichtig is tov ouder, kan machtiging niet verleend worden
 14. Rb Gelderland 270515 hersenletsel minderjarige; onvoldoende inzicht in besteding schadevergoeding door beheerder; beheerder (vader) aansprakelijk voor schade

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies