Zoeken

Inloggen

Bewind en Beheer

Bewind en Beheer

Meer artikelen...

 1. GHDHA 081122 mishandeling in Griekenland door onder curatele gestelde 18-jarige zoon; Grieks recht; moeder als curator niet aansprakelijk
 2. RBROT 031122 benoeming bijzondere curator 1:250 BW voor minderjarige tbv strafrechtelijke procedures tov ouders
 3. RBROT 260822 benoeming bijzondere curator tzv vordering vanwege mishandeling door moeder
 4. GHDHA 010322 Toewijzing schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring; vordering op moeder als curator tzv mishandeling met mes in GR (3)
 5. GHARL 040521 geen letsel; bewindvoerder heeft € 130.054,43 schade veroorzaakt en dient terug te betalen
 6. RBDHA 270121 mishandeling in GR door onder curatele gestelde 18-jarige zoon; Grieks recht; vordering op ouders verjaard, moeder als curator aansprakelijk (2)
 7. RBOBR 270121 - rechtsgeldige ovk met succes-fee nu [gedaagde] bewind niet kende of had behoren te kennen
 8. RBDHA 170719 op instelling rust geen verplichting tot informeren en adviseren over juridische mogelijkheden ter bescherming van de patiënt op financieel gebied
 9. RBROT 140520 vordering niet ingesteld of overgenomen door bewindvoerder; in beginsel n.o., eiser kan gebrek herstellen
 10. GHARL 210120 geen letsel: schadeuitkering na brand komt geheel ten goede aan onderbewindgestelde en niet aan schuldeisers
 11. GHSHE 121217 bewindvoerder dient geding over te nemen ex artikel 1:441 BW
 12. RBMNE 100519 bewind ihk van schuldsanering is geen beschermingsbewind [verzoekster is zelf bevoegd om te procederen en bewindvoerder hoeft procedure niet over te nemen
 13. RBMNE 100519 Ontslag curatoren; geen toestemming kantonrechter voor ontvangen voorschotten; terugbetalingsverplichting voor curatoren; laakbaar handelen advocaat
 14. GHARL 260219 bewind; bestedingswijze letselschadevergoeding; geschil over een beheersbehandeling kan rechthebbende niet rechtstreeks voorleggen
 15. Rb Overijssel 111116 verzoek voorlopig deskundigenbericht niet-ontvankelijk als bewindvoerder procedure niet als formele procespartij overneemt
 16. Hof Amsterdam 120416 afwijzing verzoek tot opheffing bewind (art. 1:449 lid 2 BW), schade-uitkering vanwege auto-ongeluk
 17. Hof 's-Hertogenbosch 171115 vordering minderjarige dochter tzv schadevergoeding vanwege overlijden moeder door vliegramp, beroep vader op verjaring onaanvaardbaar
 18. HR 201115 bewind minderjarig slachtoffer met hersenletsel; inbreng schadevergoeding in BV leidt tot onttrekking aan toezicht kantonrechter; geen machtiging
 19. Rb Noord-NL 150915 verzoek opheffing BEM-clausule vanwege bijstand; zolang niet vaststaat dat minderjarige onderhoudsplichtig is tov ouder, kan machtiging niet verleend worden
 20. Rb Gelderland 270515 hersenletsel minderjarige; onvoldoende inzicht in besteding schadevergoeding door beheerder; beheerder (vader) aansprakelijk voor schade
 21. Rb Den Bosch 110407 gekapitaliseerde kosten bewindvoerder t/m 70ste levensjaar

Deze website maakt gebruik van cookies