Zoeken

Inloggen

Artikelen

Een of twee medisch adviseurs; Resultaten van een experiment; Gijs van Dijck, m.m.v. Sara van Erp

Een of twee medisch adviseurs? Resultaten van een experiment; Gijs van Dijck, m.m.v. Sara van Erp*

Samenvatting

In dit onderzoek wordt geanalyseerd of een procedure met één medisch adviseur sneller verloopt en minder kostbaar is dan een procedure met twee medisch adviseurs. Tevens wordt onderzocht of er een vergelijkbare mate van tevredenheid bestaat bij benadeelden in de twee procedures. Daartoe is een veldexperiment uitgevoerd, waarbij 129 zaken willekeurig zijn toegewezen aan ofwel het thans gangbare letselschadetraject ofwel een traject waarbij één onafhankelijke medisch adviseur betrokken is. In het gangbare traject kan zowel de benadeelde als de schadeveroorzaker (doorgaans de verzekeraar) een medisch adviseur inschakelen (2MA).

In het alternatieve traject is een medisch adviseur betrokken die niet slechts voor één partij optreedt (1MA), maar werkzaamheden uitvoert in gelijktijdig en gemeenschappelijk opdrachtgeverschap van beide partijen. De conclusies van dit onderzoek laten zich als volgt samenvatten:

- Een 1MA-procedure kent kortere doorlooptijden dan een 2MA-procedure.
- Een 1MA-procedure gaat gepaard met lagere kosten in vergelijking met een traject met twee medisch adviseurs. 
- Er zijn geen aanwijzingen gevonden die er op duiden dat benadeelden het 1MA-traject als positiever of negatiever ervaren dan het 2MA-traject. 
- Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat benadeelden in een 1MA-traject een ander schadebedrag ontvangen dan benadeelden in een 2MA-traject.

Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat (1) een 1MA-traject dan wel een traject met één medisch adviseur beter presteert in termen van doorlooptijd en kosten dan een 2MA-traject respectievelijk een traject met twee medisch adviseurs en (2) er geen aanwijzingen zijn gevonden dat een 1MA-traject minder goed presteert dan wel als (wezenlijk) negatiever wordt gepercipieerd dan een 2MA-traject.

Voor het volledige onderzoek: www.letselschademagazine.nl

 

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies