Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Rotterdam 041016 werkgever aansprakelijk voor blessure opgelopen tijdens voetbalwedstrijd docenten? partijen onderzoeken mogelijkheid schikking

Rb Rotterdam 041016 werkgever aansprakelijk voor blessure opgelopen tijdens voetbalwedstrijd docenten? partijen onderzoeken mogelijkheid schikking

Door de aanwezigen wordt – zakelijk weergegeven – verklaard als volgt:

Door en namens eiseres:

De voetbalwedstrijd wordt jaarlijks door de RVKO georganiseerd waarbij het de bedoeling is dat elke school zoveel mogelijk een team vormt. De voetbalwedstrijd is alleen voor leerkrachten bedoeld, leerlingen doen niet mee.
Ik geef les aan een van de basisscholen, ik geef ook gymnastiek. Momenteel doe ik dat laatste niet vanwege het probleem met mijn knie. Ik kan wel weer normaal lopen maar sporten lukt niet. Ik heb altijd gevolleybald maar ik verwacht dat ik dat niet meer actief zal kunnen doen.
De voetbalwedstrijd staat in verband met het werk. De wedstrijden begonnen om 16:00 uur en dat is een tijdstip waarop ik normaal nog aan het werk ben. Ook wijs ik op hetgeen ik hierover in de dagvaarding heb gezegd: sportactiviteiten behoren tot de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vermeld op de site van de RVKO. Waar bij de personeelsvoorzieningen over kortingen wordt gesproken, wordt mijns inziens gedoeld op kortingen op verzekeringen en niet op kortingen op (abonnementen op) sportactiviteiten. Uit de akte van benoeming, die ik heb overgelegd, blijkt dat de CAO voor het Primaire Onderwijs (PO) van toepassing is. Deze CAO verwijst in par 11.6 naar een arbeidsomstandighedencatalogus. Daaruit valt af te leiden dat de werkgever van haar activiteiten een risicoanalyse moet maken, wat niet is gebeurd.
Voor wat betreft de voetbalwedstrijd: normaal doe ik mee met de volleybalwedstrijd, die ook jaarlijks wordt georganiseerd, maar deze keer was er een tekort aan spelers en is er op mij een beroep gedaan om mee te doen. Ik heb daar toen ja tegen gezegd. En als je eenmaal mee doet, kan je je team niet zomaar in de steek laten.
Voetbal is risicovol. Uit www.voorkomblessures.nl blijkt dat 17% van de sportongevallen afkomstig uit het voetbal. Van die ongevallen is dan weer een groot deel (24%) een knieblessure. Gelet op dit risico hadden er extra voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen verband houdende met opwarmen, schoeisel en spelintensiteit.
De brochure van De Goudse (productie 16) heb ik overgelegd om dat daarin wordt vermeld dat voor werkgevers uitvoerige dekkingen zijn te verkrijgen, ook voor ongevallen van werknemers.
Aanvankelijk zijn mijn medische kosten gedekt door mijn ziektekostenverzekering (behalve het eigen risico). Later, toen de mogelijkheid ontstond om een Duitse orthopeed te bezoeken, heb ik daarvan gebruik gemaakt buiten de dekking van mijn ziektekostenverzekering om. Ik heb de daaraan verbonden kosten door middel van een lening zelf betaald. De behandeling in Duitsland heeft voor mij goede gevolgen gehad.
Het ongeval is op het veld ontstaan toen ik aan het verdedigen was. Vanaf de kant werd ik aangemoedigd. Ik probeerde mijn tegenstander de doortocht te beletten en daarbij heb ik mijn knie verdraaid zonder dat er lichamelijk contact met mijn tegenstander is geweest.
Ik werk bij de RVKO met veel plezier en wil voor deze kwestie graag een oplossing vinden.

Door en namens gedaagde:

Ik kan niet beoordelen of op de school een verplichting rust om een RI&E te maken (risico inventarisatie en evaluatie). Maar als dat zo zou zijn, dan valt niet in te zien dat een dergelijke inventarisatie het ongeval van eiseres had kunnen voorkomen.
De brochure van De Goudse waaraan eiseres refereert (productie 16) is in zeer algemene bewoording opgesteld en bedoeld om verzekeringen onder de aandacht te brengen. De juridische realiteit is veel genuanceerder. Aan deze brochure kunnen voor deze zaak daarom geen argumenten worden ontleend. Ik voeg daaraan toe dat eiseres deugdelijk is verzekerd. Als er aansprakelijkheid zou zijn, is die aansprakelijkheid onder de verzekering gedekt.
De voetbalwedstrijd is zover wij weten om 17:00 uur begonnen. De wedstrijden duren 20 minuten en worden gespeeld op een half veld met teams van 7 tegen 7. Langs de lijn zijn EHBO’ers aanwezig voor het geval er blessures zijn. Op die manier hebben wij risico’s zoveel mogelijk beperkt. Betwist wordt overigens dat voetbal zo risicovol is als van de kant van eiseres hiervoor is aangegeven.
De RVKO omvat 65 basisscholen in de regio Rotterdam. We hebben ongeveer 2000 medewerkers waarvan zo’n 120 meedoen aan de voetbalwedstrijd. Het is inderdaad de bedoeling dat de individuele scholen zoveel mogelijk een team vormen. Als een team niet volledig kan worden samengesteld, wordt ook een beroep op andere tot de RVKO behorende scholen gedaan.
De voetbalwedstrijd is bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Daarin is louter een aankondiging gedaan zonder medewerkers speciaal voor deelname op te roepen.
De voetbalwedstrijd organiseren wij, eerder deden wij dat al met volleybalwedstrijden, vooral voor de sfeer. Collega’s zien elkaar weer en wij hechten er belang aan dat zij het RVKO gevoel hebben en houden.
Als een geval als dit, hoe ongelukkig ook, tot aansprakelijkheid van de school zou leiden zouden wij geen sportwedstrijden meer kunnen organiseren. Dat willen wij vermijden.
Ook wij willen nadenken over een oplossing voor deze kwestie.

Partijen zullen de tijd nemen om de mogelijkheid van een schikking te onderzoeken. Zij zullen de rechtbank op maandag 17 oktober 2016 schriftelijk berichten of er een schikking is bereikt. Mocht een schikking niet worden bereikt, dan zal de zaak naar de rol worden verwezen voor het wijzen van vonnis.

Waarvan buiten aanwezigheid van partijen is opgemaakt dit proces-verbaal dat door de kantonrechter en de griffier is ondertekend. ECLI:NL:RBROT:2016:7547