Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Haag, 231205 Medewerker geldautomaat beschoten door inbreker, werkgever aansprakelijk

Medewerker geldautomaat beschoten door inbreker, werkgever aansprakelijk:
Werknemer (bemerkte) dat het dak van de service-ruimte met een krakend geluid openging en zag hij dat iemand door dat gat zijn arm naar binnen stak met een pistool dat op hem werd gericht in zijn hand . Deze persoon eiste geld. Werknemer is toen door die persoon beschoten, onder meer in zijn arm. De kogels zijn operatief verwijderd. Er zijn spieren uit het rechterbeen van Werknemer verwijderd ten behoeve van de linkerarm. (...)

Werknemer vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat Brink’s aansprakelijk is als werkgever voor het ongeval op 16 oktober 2001 en veroordeling van Brink’s tot vergoeding van zijn schade, nader op te maken bij staat, met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding
(...)
Het hof is van oordeel dat bij een juiste controle opgemerkt had moeten worden dat het dak, dat direct uitkwam op de service-ruimte, mogelijk een zwakke plek was. (...)

De conclusie is dan ook dat Brink’s aan haar verplichtingen bedoeld in artikel 7:658 BW niet heeft voldaan, doordat zij niet bedacht is geweest op de kwetsbaarheid van het dak, terwijl zij dat naar het oordeel van het hof wel had moeten zijn. Hof ‘s Gravenhage, 23-12-2005,
LJNAU9629