Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid RSI, CANS, Klachten van Armen, Nek en Schouder

Aansprakelijkheid RSI, CANS, Klachten van Armen, Nek en Schouder

Meer artikelen...

 1. RBMNE 010921 RSI-klachten wn-er; vraagstelling voor revalidatiearts
 2. RBGEL 100921 CANS; AD-er levert opdracht in, rb benoemt alsnog ergonoom
 3. RBGEL 230421 CANS, rb benoemt ad-er, geen ergonoom, tbv onderzoek werkplek; kosten voor rekening wg-er, voorshands schending zorgplicht aangenomen
 4. RBMNE 300621 RSI-klachten werknemer; omkeringsregel nvt; te onzeker en te onbepaald, voorstel voor vraagstelling deskundige
 5. GHAMS 170320 schouderklachten Naaister; uit deskundigenbericht volgt dat oorzakelijk verband tussen letsel en wzh niet vast is komen te staan
 6. GHDHA 241219 Verband tussen CANS en wzhd bij containeroverslagbedrijf niet te onzeker of te onbepaald, omkeringsregel van toepassing
 7. GHAMS 210420 schoonmaakster hotel stelt onvoldoende om aan te nemen dat pijnklachten hand en ganglion aan pols zijn veroorzaakt door werkzaamheden
 8. GHAMS 131118 vraagstelling orthopeed bij schouderklachten al dan niet agv van het werk
 9. RBGEL 050619 Schouderklachten meubelstoffeerder. Multicausaliteit. Verband gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden te onbepaald
 10. GHSHE 190319 frozen shoulder na langdurig repeterend werk; verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onbepaald
 11. RBROT 051018 Geen sprake van een kennelijk onredelijk ontslag, CTS in relatie tot wzh is niet komen vast te staan
 12. RBDHA 011118 na aansprakelijkheid thans ook vaststelling causaal verband RSI croupier; volgt verwijzing naar meervoudige kamer voor schade
 13. GHAMS 200218 schouderklachten naaister, geen toepassing ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’; deskundigenbericht tzv causaal verband
 14. Rb Midden-Nederland 200917 polsletsel schoonmaakster; omkeringsregel n.v.t.; causaal verband tussen letsel en gebrek aan ergonomische hulpmiddelen niet aangetoond
 15. Rb Den Haag 160317 Polsletsel werknemer; terugslag glaszaagmachine mogelijk schadelijk voor gezondheid; procedure leent zich niet voor bewijsopdracht
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 081116 artrose papiersnijder; schending zorgplicht; deskundigenbericht tzv verband tussen klachten en blootstelling bij voormalig werkgever
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 240516 peesschedeontsteking; wg-er is, na deskundigenbericht, niet geslaagd in leveren tegenbewijs tegen vermoeden causaal verband
 18. Rb Noord-Holland 251115 schouderklachten naaister; arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing; niet geslaagd in stelplicht tzv causaal verband
 19. Rb Midden-NL 110315 RSI medewerker softwarebedrijf; nav deskundigenbericht schade toerekenbaar tot drie jaar na ontstaan klachten
 20. Hof Amsterdam 151215 RSI consultant; hof neemt obv deskundigenberichten en ondanks eenzijdige rapportage bedrijfsarts geen causaal verband aan met arbeidsomstandigheden
 21. Hof Amsterdam 130710 RSI consultant; zorgplicht geschonden; deskundigenbericht gelast mbt aanwezigheid RSI en causaal verband
 22. Rb Midden-NL 030615 RSI na digitaliseren tekeningen van 1997 tot 2001; na rapport neuroloog geen causaal verband aangenomen
 23. Rb Midden-NL 090414 RSI na digitaliseren tekeningen van 1997 tot 2001; benoeming neuroloog
 24. Rb Midden-NL 210813 RSI na digitaliseren tekeningen van 1997 tot 2001; vraagstelling deskundige tzv causaal verband klachten en werkzaamheden
 25. Hof Arnhem-Leeuwarden 270115 peesschedeontsteking; 1000 doppen per dag onvoldoende weersproken door wg-er, nu informatie mbt arbeidsbelasting meer in sfeer wg-er ligt
 26. Rb Midden-NL 030314 RSI productiemedewerker; rapport deskundigen gaat uit van onjuiste aannames mbt belasting; geen causaal verband
 27. Hof Amsterdam 160713 aansprakelijkheid advocaat voor verjaring RSI-zaak
 28. HR 070613 RSI; oordeel Hof onbegrijpelijk onzekerheid m.b.t. RSI i.h.a. en klachten verweerster in het bijzonder
 29. Hof 's-Hertogenbosch 111212 RSI klachten en psychische klachten; deskundigenbericht mbt causaal verband RSI en werkzaamheden
 30. Hof Amsterdam 021012 RSI croupier; onvoldoende uitvoering gegeven aan noodzakelijke verbeteringen van de arbeidsomstandigheden; schending zorgplicht
 31. HR 191012 art. 81 RO; RSI klachten agv werkzaamheden
 32. Rb Zwolle 270712 pre-existente klachten; arbeidsongeschiktheid zonder de opgelopen RSI is niet aannemelijk
 33. Rb 's-Gravenhage 120712 schending zorgplicht; tendinitis paprikasorteerder die gedurende 9 weken +/- 27 uur per week werkte
 34. CRvB 230212 RSI militair; stelling dat zorgplicht niet is geschonden omdat bewijs voor effectiviteit van preventieve maatregelen ontbreekt ongegrond
 35. Rb 's Gravenhage 281211 RSI; defensie aansprakelijk nu causaal verband en schending zorgplicht gegeven is
 36. Hof Amsterdam 151111 werkgever (uitgeverij) aansprakelijk voor rsi beeldschermwerker
 37. Hof Amsterdam 181011 Ook in hoger beroep: Holland Casino aansprakelijk voor schade croupier
 38. Hof Amsterdam 280911 RSI wel, carpaal tunnel syndroom en impingement syndroom niet arbeidsgerelateerd
 39. Rb 's-Gravenhage 090811 RSI, wg-er aansprakelijk indien verjaringsverweer niet slaagt
 40. Hof Amsterdam 130911 RSI klachten als gevolg van werkzaamheden, werkgever heeft aan zorgplicht voldaan
 41. Hof Amsterdam 190411 RSI met 75 % zekerheid gevolg van werkomstandigheden, werkgever mag aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan, bewijslast verdeling cf Landskroon/BAM
 42. Rb Amsterdam 190911 RSI t.t.v werkplekonderzoek en aanpassing werkplek was benadeelde bekend met diagnose, schade en oorzaak
 43. Rb Haarlem 180511 (kanton) rechter volgt deskundigen, geen RSI maar frozen shoulder; volgt afwijzing
 44. PIV-Bulletin 2011, 2 - Recente ontwikkelingen in het onderzoek naar RSI – Beter voorkomen! Maar hoe Dhr. W.A. Groote.
 45. Hof Den Haag 080311 Pols en elleboogklachten bij productiemedwerker, Hof wenst diverse gegevens met betrekking tot aard van de belasting
 46. Rb Utrecht 281009 RSI; geen omkeringsregel van toepassing, benadeelde slaagt niet in het bewijs dat zij lijdende is aan RSI
 47. Rb Roermond, 100309 en 111010 RSI, omkeringsregel, deskundige oordeelt dat sprake is van verouderingsproces waarbij klachten onderhouden worden door werkomstandgheden; volgt afwijzing
 48. HR100910 RSI, wn-er wacht te lang met aansprakelijkstelling na bekend worden rsi-klachten.
 49. Hof A.dam 080610 werkgever aansprakelijk voor rsi na beeldschermwerk
 50. Rb Utrecht 190510 werkgever medewerker support desk / systeembeheerder aansprakelijk voor rsi klachten
 51. Hof Den Haag 310708 en 221209: Het ligt op de weg van wn-er te stellen en zonodig te bewijzen dat hij de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden
 52. Gerecht eerste aanleg Ned. Antillen 250110 RSI bij IBM; was verschijnsel RSI al bekend bij IBM
 53. Rb Haarlem 030310 rsi, holland casino aansprakelijk voor schade croupier
 54. Hof A.dam 010909 RSI,vordering tijdig gestuit, stelplicht & bewijslast mbt arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten
 55. Hof A.dam 210409 RSI, beeldschermwerk, schending zorgplicht, rol besluit beeldschermwerk
 56. Rb Utrecht, kanton 191108 RSI; oordeel kantonrechter leidt tot toewijzing vordering
 57. Rb Haarlem 261108 rsi bij croupier causaal verband met werk voldoende aannemelijk, schending zorgpli
 58. Hof Arnhem 080408 RSI werkgever niet geslaagd in tegenbewijs
 59. Rb Dordrecht Rb loopt risicofactoren voor rsi na, en concludeert dat zorgplicht niet geschonden is
 60. Rb A.dam 080908 rsi; van wn mag i.c. verwacht worden, dat zij voldoende afwisseling in werk aanbreng
 61. Rb Utrecht 160708 RSI van lang en vaak op computer werken is onvoldoende gebleken
 62. Hof Den Haag 120608 RSI, werknemer was reeds bekend met ziektebeeld en aanspr. partij
 63. De muisarm krijgt een staart
 64. RSI over hoogtepunt heen
 65. Hof Den Bosch 080108 werkneemster met slijmbeursontsteking aan schouder en tennisarm; zorgplicht
 66. Hof Den Bosch 080108 carpaal tunnel syndroom, nek- en schouderklachten a.g.v. werk als codrice?
 67. Hof Den Haag 121007 CAD-tekenaar met RSI? Unilever-Dikmans, pre-disposities?
 68. Hof Den Haag 070907 rsi; oordeel rechter over diagnose, causaal verband en schending zorgplicht
 69. Hof Den Haag 070907 RSI a.g.v. veel beeldschermwerk; wg kwam zorgverplichtingen niet na
 70. Rb Arnhem 220405 secretaresse advocatenkantoor met RSI agv werk; wg toegelaten tot tegenbewijs
 71. Hof Den Bosch 130207 Geen causaal verband tussen lichamelijke klachten en inrichting werkplek
 72. Hof Den Bosch 230506 stoffeerder met cervicobrachialgie; wg-'er aansprakelijk
 73. Hof A.dam 070906 RSI ontstaan na 9 maanden werk, schending zorgplicht, arborichtlijnen
 74. De OPS en RSI arresten van de Hoge Raad van juni 2006 nader besproken
 75. Rb Dordrecht, 231106 RSI-zaak, over het gewicht van de verschillende risicofactoren is onvoldoend
 76. Hoge Raad 020606 (RSI-zaak, 81 RO, opgenomen vanwege de uitgebreide conclusie van AG Spier)
 77. Psychosociale factoren spelen rol bij RSI Onderzoek door Swenneke van den Heuvel

Deze website maakt gebruik van cookies