Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor RSI of CANS

Aansprakelijkheid voor RSI of CANS

Meer artikelen...

 1. RBROT 051018 Geen sprake van een kennelijk onredelijk ontslag, CTS in relatie tot wzh is niet komen vast te staan
 2. RBDHA 011118 na aansprakelijkheid thans ook vaststelling causaal verband RSI croupier; volgt verwijzing naar meervoudige kamer voor schade
 3. Rb Midden-Nederland 200917 polsletsel schoonmaakster; omkeringsregel n.v.t.; causaal verband tussen letsel en gebrek aan ergonomische hulpmiddelen niet aangetoond
 4. Rb Midden-NL 110315 RSI medewerker softwarebedrijf; nav deskundigenbericht schade toerekenbaar tot drie jaar na ontstaan klachten
 5. Hof Amsterdam 151215 RSI consultant; hof neemt obv deskundigenberichten en ondanks eenzijdige rapportage bedrijfsarts geen causaal verband aan met arbeidsomstandigheden
 6. Hof Amsterdam 130710 RSI consultant; zorgplicht geschonden; deskundigenbericht gelast mbt aanwezigheid RSI en causaal verband
 7. Rb Midden-NL 030615 RSI na digitaliseren tekeningen van 1997 tot 2001; na rapport neuroloog geen causaal verband aangenomen
 8. Rb Midden-NL 090414 RSI na digitaliseren tekeningen van 1997 tot 2001; benoeming neuroloog
 9. Rb Midden-NL 210813 RSI na digitaliseren tekeningen van 1997 tot 2001; vraagstelling deskundige tzv causaal verband klachten en werkzaamheden
 10. Hof Arnhem-Leeuwarden 270115 peesschedeontsteking; 1000 doppen per dag onvoldoende weersproken door wg-er, nu informatie mbt arbeidsbelasting meer in sfeer wg-er ligt
 11. Rb Midden-NL 030314 RSI productiemedewerker; rapport deskundigen gaat uit van onjuiste aannames mbt belasting; geen causaal verband
 12. Hof Amsterdam 160713 aansprakelijkheid advocaat voor verjaring RSI-zaak
 13. HR 070613 RSI; oordeel Hof onbegrijpelijk onzekerheid m.b.t. RSI i.h.a. en klachten verweerster in het bijzonder
 14. Hof 's-Hertogenbosch 111212 RSI klachten en psychische klachten; deskundigenbericht mbt causaal verband RSI en werkzaamheden
 15. Hof Amsterdam 021012 RSI croupier; onvoldoende uitvoering gegeven aan noodzakelijke verbeteringen van de arbeidsomstandigheden; schending zorgplicht
 16. HR 191012 art. 81 RO; RSI klachten agv werkzaamheden
 17. Rb Zwolle 270712 pre-existente klachten; arbeidsongeschiktheid zonder de opgelopen RSI is niet aannemelijk
 18. Rb 's-Gravenhage 120712 schending zorgplicht; tendinitis paprikasorteerder die gedurende 9 weken +/- 27 uur per week werkte
 19. CRvB 230212 RSI militair; stelling dat zorgplicht niet is geschonden omdat bewijs voor effectiviteit van preventieve maatregelen ontbreekt ongegrond
 20. Rb 's Gravenhage 281211 RSI; defensie aansprakelijk nu causaal verband en schending zorgplicht gegeven is
 21. Hof Amsterdam 151111 werkgever (uitgeverij) aansprakelijk voor rsi beeldschermwerker
 22. Hof Amsterdam 181011 Ook in hoger beroep: Holland Casino aansprakelijk voor schade croupier
 23. Hof Amsterdam 280911 RSI wel, carpaal tunnel syndroom en impingement syndroom niet arbeidsgerelateerd
 24. Rb 's-Gravenhage 090811 RSI, wg-er aansprakelijk indien verjaringsverweer niet slaagt
 25. Hof Amsterdam 130911 RSI klachten als gevolg van werkzaamheden, werkgever heeft aan zorgplicht voldaan
 26. Hof Amsterdam 190411 RSI met 75 % zekerheid gevolg van werkomstandigheden, werkgever mag aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan, bewijslast verdeling cf Landskroon/BAM
 27. Rb Amsterdam 190911 RSI t.t.v werkplekonderzoek en aanpassing werkplek was benadeelde bekend met diagnose, schade en oorzaak
 28. Rb Haarlem 180511 (kanton) rechter volgt deskundigen, geen RSI maar frozen shoulder; volgt afwijzing
 29. PIV-Bulletin 2011, 2 - Recente ontwikkelingen in het onderzoek naar RSI – Beter voorkomen! Maar hoe Dhr. W.A. Groote.
 30. Hof Den Haag 080311 Pols en elleboogklachten bij productiemedwerker, Hof wenst diverse gegevens met betrekking tot aard van de belasting
 31. Rb Utrecht 281009 RSI; geen omkeringsregel van toepassing, benadeelde slaagt niet in het bewijs dat zij lijdende is aan RSI
 32. Rb Roermond, 100309 en 111010 RSI, omkeringsregel, deskundige oordeelt dat sprake is van verouderingsproces waarbij klachten onderhouden worden door werkomstandgheden; volgt afwijzing
 33. HR100910 RSI, wn-er wacht te lang met aansprakelijkstelling na bekend worden rsi-klachten.
 34. Hof A.dam 080610 werkgever aansprakelijk voor rsi na beeldschermwerk
 35. Rb Utrecht 190510 werkgever medewerker support desk / systeembeheerder aansprakelijk voor rsi klachten
 36. Hof Den Haag 310708 en 221209: Het ligt op de weg van wn-er te stellen en zonodig te bewijzen dat hij de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden
 37. Gerecht eerste aanleg Ned. Antillen 250110 RSI bij IBM; was verschijnsel RSI al bekend bij IBM
 38. Rb Haarlem 030310 rsi, holland casino aansprakelijk voor schade croupier
 39. Hof A.dam 010909 RSI,vordering tijdig gestuit, stelplicht & bewijslast mbt arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten
 40. Hof A.dam 210409 RSI, beeldschermwerk, schending zorgplicht, rol besluit beeldschermwerk
 41. Rb Utrecht, kanton 191108 RSI; oordeel kantonrechter leidt tot toewijzing vordering
 42. Rb Haarlem 261108 rsi bij croupier causaal verband met werk voldoende aannemelijk, schending zorgpli
 43. Hof Arnhem 080408 RSI werkgever niet geslaagd in tegenbewijs
 44. Rb Dordrecht Rb loopt risicofactoren voor rsi na, en concludeert dat zorgplicht niet geschonden is
 45. Rb A.dam 080908 rsi; van wn mag i.c. verwacht worden, dat zij voldoende afwisseling in werk aanbreng
 46. Rb Utrecht 160708 RSI van lang en vaak op computer werken is onvoldoende gebleken
 47. Hof Den Haag 120608 RSI, werknemer was reeds bekend met ziektebeeld en aanspr. partij
 48. De muisarm krijgt een staart
 49. RSI over hoogtepunt heen
 50. Hof Den Bosch 080108 werkneemster met slijmbeursontsteking aan schouder en tennisarm; zorgplicht
 51. Hof Den Bosch 080108 carpaal tunnel syndroom, nek- en schouderklachten a.g.v. werk als codrice?
 52. Hof Den Haag 121007 CAD-tekenaar met RSI? Unilever-Dikmans, pre-disposities?
 53. Hof Den Haag 070907 rsi; oordeel rechter over diagnose, causaal verband en schending zorgplicht
 54. Hof Den Haag 070907 RSI a.g.v. veel beeldschermwerk; wg kwam zorgverplichtingen niet na
 55. Rb Arnhem 220405 secretaresse advocatenkantoor met RSI agv werk; wg toegelaten tot tegenbewijs
 56. Hof Den Bosch 130207 Geen causaal verband tussen lichamelijke klachten en inrichting werkplek
 57. Hof Den Bosch 230506 stoffeerder met cervicobrachialgie; wg-'er aansprakelijk
 58. Hof A.dam 070906 RSI ontstaan na 9 maanden werk, schending zorgplicht, arborichtlijnen
 59. De OPS en RSI arresten van de Hoge Raad van juni 2006 nader besproken
 60. Rb Dordrecht, 231106 RSI-zaak, over het gewicht van de verschillende risicofactoren is onvoldoend
 61. Hoge Raad 020606 (RSI-zaak, 81 RO, opgenomen vanwege de uitgebreide conclusie van AG Spier)
 62. Psychosociale factoren spelen rol bij RSI Onderzoek door Swenneke van den Heuvel

Deze website maakt gebruik van cookies