Overslaan en naar de inhoud gaan

De invloed van de Kelderluikcriteria op de aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex artikel 6:162 BW en 6:174 BW

De invloed van de Kelderluikcriteria op de aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex artikel 6:162 BW en 6:174 BW
In het Kelderluikarrest1 heeft de Hoge Raad een aantal criteria geformuleerd aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde gevaarzettende situatie als onrechtmatig dient te worden aangemerkt. Hieronder wordt onderzocht in hoeverre deze Kelderluikfactoren een rol spelen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder met betrekking tot gevaarzettende verkeerssituaties ex artikel 6:162 BW en 6:174 BW. Mr. drs. T. Novakovski op
Pelsrijcken.nl (ook gepubliceerd in Overheid en Aansprakelijkheid (2006, nr. 4)