Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch 040907 gemeente trof voldoende veiligheidsmaatregelen voor 'zakpaal'

Hof Den Bosch 040907 gemeente trof voldoende veiligheidsmaatregelen voor 'zakpaal'; ook bij slechte weersomstandigheden
4.14. Het hof is van oordeel dat de gemeente in de gegeven omstandigheden met de in r.o. 4.10 bedoelde verkeersborden, de wegversmalling en de metalen zuil ter hoogte van de zakpaal voldoende veiligheidsmaatregelen, waaronder waarschuwingen, heeft getroffen tegen het specifieke gevaar dat door een zakpaal in het leven wordt geroepen. De door [appellant] aangevoerde slechte weersomstandigheden doen hieraan niet af. Dat er bij slechte weersomstandigheden een minder goed zicht bestaat, onder meer op waarschuwingsborden, is een algemeen gevaar. Dit leidt ertoe dat de bestuurder extra voorzichtigheid en oplettendheid dient te betrachten. Dit algemene gevaar leidt niet tot de conclusie dat de gemeente meer maatregelen had moeten treffen ter beveiliging van de bestuurder tegen het specifieke gevaar van de zakpaal. Ook overigens leidt hetgeen [appellant] heeft aangevoerd niet tot de conclusie dat de door de gemeente getroffen maatregelen in de gegeven omstandigheden onvoldoende zijn.
LJN BB3155