Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Haarlem, kanton, 290306 Ongeval op noodweg

Rechtbank Haarlem, sector kanton, 29-03-2006:
Voor het aannemen van (gehele of gedeeltelijke) aansprakelijkheid van de gemeente ex artikel 6:174 BW dan wel artikel 6:174 BW is vereist dat (a) komt vast te staan dat het ongeval het gevolg is geweest van een zodanig gebrek van de op de Hoofdweg westzijde aangelegde noodweg, dat daardoor de veiligheid van [xxx] in gevaar is gebracht, en (b) dat de gemeente onvoldoende maatregelen heeft getroffen om die veiligheid te waarborgen.
De gemeente heeft gemotiveerd betwist dat de het wegdek van de noodweg op 22 september 2003 ten gevolge van zand en/of modder zo glad was, dat een auto die met 30 kilometer per uur rijdt, in een slip zou kunnen raken. Op VTN rust dan de bewijslast van haar stelling dat [xxx], ondanks zijn snelheid van 30 km per uur, in een slip is geraakt omdat het wegdek van de noodweg ten gevolge van de vervuiling door zand en/of modder spekglad was. VTN heeft geen bewijs van deze stelling aangeboden.

Het voorgaande leidt tot de slotsom, dat niet is komen vast te staan, dat de noodweg langs de Hoofdweg westzijde (een) zodanig(e) gebrek(en) vertoonde dat [xxx] daardoor in een slip is geraakt. Nu aan het eerste vereiste voor het aannemen van aansprakelijkheid van de gemeente niet is voldaan, behoeft de vraag of de gemeente voldoende maatregelen heeft getroffen om de veiligheid van [xxx] te waarborgen, niet meer te worden beantwoord. Daarmee komt zowel de primaire als de subsidiaire grondslag aan de vordering te ontvallen. Deze zal derhalve worden afgewezen.
LJNAV7764