Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zutphen 141009 gemeente aansprakelijk voor schade door gevaarlijke bussluis

Rb Zutphen 141009 gemeente aansprakelijk voor schade door gevaarlijke bussluis
Op grond van het voorgaande mocht de chauffeur van de bus ervan uit gaan dat het verkeerslicht in de bussluis niet op rood zou springen en de verzinkbare paal niet omhoog zou komen, voordat hij die paal was gepasseerd. Nu dat wel is gebeurd, wordt geconcludeerd dat de inrichting van de bussluis ten tijde van het ongeval een gevaar opleverde voor personen en/of zaken. Dat gevaar werd ook niet ondervangen door de veiligheidslussen. De gemeente Zutphen heeft immers erkend dat deze er niet voor zorgen dat de verzinkbare paal weer tijdig naar beneden gaat, indien de bus met een snelheid van 20 á 25 kilometer per uur over de veiligheidslussen rijdt. Nu gesteld nog gebleken is dat genoemde snelheid van de bus aldaar niet is toegestaan of in dit geval ongepast was, konden de veiligheidslussen het hiervoor bedoelde gevaar niet voorkomen. Ook het plaatsen van het waarschuwingsbord met de onderborden is niet voldoende om te waarschuwen voor het gevaar, zoals het zich in dit geval heeft voorgedaan. De conclusie is dat de gemeente Zutphen onvoldoende deugdelijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen die ervoor zorgen dat de veiligheid van personen en zaken gewaarborgd blijft, alsmede dat de weguitrusting ter hoogte van de bussluis niet voldeed aan de eisen die men in gegeven omstandigheden daaraan mocht stellen, waardoor een gevaar voor personen of zaken is ontstaan. Nu het gevaar zich heeft verwezenlijkt, acht de rechtbank de gemeente Zutphen in beginsel aansprakelijk voor de schade aan de bus op basis van artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek. Het beroep op eigen schuld van de chauffeur wordt verworpen.
LJN BK4219 samenvatting Rechtspraak.nl