Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb zwolle 180406 skeelerongeval t.g.v. zacht asfalt

Rechtbank Zwolle 18-04-06:
Mw. [eiseres] is op (zaterdag) 7 augustus 2004 omstreeks 18.00 uur te Zwolle, op de rijbaan van de Zwarteweg skeelerend, met (een van) haar skeeler(s) plotseling door of in het asfalt gezakt, waardoor zij voorover op haar gezicht is gevallen. Het betrof (een) gat(en) in het wegdek dat/die met koud asfalt was/waren gedicht, welk koud asfalt niet was uitgehard, althans volledig zacht was, waardoor de skeeler(s) van mw. [eiseres] in het wegdek kon(den) wegzakken. (...) Naar het oordeel van de kantonrechter staat in voldoende mate vast dat koud asfalt een gebruikelijk reparatiemiddel is voor – asfaltplaveisel op – wegen bestemd voor auto- en fietsverkeer. Dat koud asfalt bezit – als gewoon asfalt – de eigenschap om bij warmte iets zachter te worden. Naar het oordeel van de kantonrechter leert de ervaring dat zo’n iets zachter wegdek doorgaans voor auto en fietsverkeer geen belemmering vormt. Het is alleszins aannemelijk dat door het gegeven van de (drie, vier of vijf) smalle wieltjes onder de skeelers waarop mw. [eiseres] zich voortbewoog, (een van) haar skeelers is/zijn vastgelopen in zo'n met koud asfalt gerepareerde maar op 7 augustus 2004 aan het eind van de middag warm en dus zacht(er) geworden plek op de geasfalteerde rijbaan van de Zwarteweg, althans dat het zacht(er) geworden asfalt (de wieltjes van) (één van) die skeelers (voor mw. de Vetten onverhoeds) zodanig heeft afgeremd, dat mw. [eiseres] uit balans is geraakt en/althans ten val is gekomen. (...)
Het is, naar het oordeel van de kantonrechter, niet goed denkbaar dat een wegbeheerder voldoende veiligheidsmaatregelen kan nemen tegen dit een skeeleraar bedreigende gevaar. Naast het alleen voor zo’n weggebruiker bij (extreem) warm weer zich voordoende gevaar bij het door- of overrijden van een met koud asfalt gerepareerde plek in een geasfalteerd wegdek zijn immers op (voor voetgangers toegankelijke) wegen nog talrijke meer of minder (onverwachte) alleen voor (snelle) skeeleraars gevaarlijke situaties denkbaar. Het lijdt geen twijfel dat de financiële middelen ontbreken om elke (voor voetgangers) toegankelijke weg (mede) aan te leggen en te onderhouden (met bijbehorende inspecties) als ware deze een skeelerbaan, terwijl een rijbaan als door mw. [eiseres] bereden door haar (als voetganger) ook nog slechts onder hiervoor omschreven specifieke omstandigheden mag worden gebruikt. Reeds op het voorgaande dient de vordering van mw. [eiseres] af te stuiten.
Rechtspraak.nl